In Partnership with AOL Search

DMOZ

Speciella typer av sajter

Här följer riktlinjer som direkt har med listning av specifika typer av webbplatser att göra. Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa dig att se till att de länkar som listas i ODP uppfyller katalogens krav.

Erotik och pornografi

Kategorin Adult är till för webbplatser med uttalat sexuellt innehåll av en typ som kan uppfattas som olämplig för barn. Kategorin skiljer sig från de andra på så sätt att den inte är åtkomlig från ODP:s huvudsida, och varje sida i den är märkt med ett PICS-märke (Platform for Internet Content Selection) för att förhindra att rätt inställda webbläsare ska kunna läsa in den. Kategorin Adult innehåller huvudsakligen (men inte uteslutande) erotik och webbplatser som visar, beskriver eller gör reklam för pornografi eller nakenhet med avsikt att väcka sexuell upphetsning, snarare än att informera eller lära ut. Mer information finns i de officiella riktlinjerna för Adult-kategorin och i frågesvarsdokumentet Adult FAQ. Stycket Adult vs. Other Categories i riktlinjerna för Adult-kategorin förklarar skillnaden mellan länkar i Adult-kategorin och övriga delar av ODP.

Barn och tonåringar

Kategorin Kids_and_Teens är en helt självständig del av ODP med sin egen redaktörskår och egna riktlinjer. Webbplatser som riktar sig till människor under 18 års ålder får listas i båda katalogerna.

Djuplänkar

Djuplänka innebär att lägga till länkar till en sida djupare med i hierarkin på en webbplats eller till en underdomän.

Tumregel: I det stora flertalet av kategorier är djuplänkning undantaget, inte regeln. Djuplänkade webbplatser ska ha innehåll som är unikt och särskilt värdefullt för kategorin i fråga. Det finns inga bestämda regler för vilket slags webbplatser som får eller inte får djuplänkas. Systematisk djuplänkning av webbplatser med särskilt värdefullt och unikt innehåll kan berika katalogen i en del specialfall (exempelvis i kategorier med begränsat innehåll, där all substans ligger begravd djupt ner på webbplatserna). Som redaktör måste du vara väldigt omdömesgill när du lägger till djuplänkar till en URL. Om du är osäker så fråga en erfaren redaktör, som exempelvis en meta eller editall. Sista ordet i varje enskilt fall av djuplänkning har ODP:s anställda personal.

Fler råd (på engelska) om djuplänkning finns i den här artikeln från majnumret 2001 av DMOZ' nyhetsbrev.

Flera listningar av en URL

De flesta webbplatser passar perfekt i en kategori. ODP:s kategorier är så pass specialiserade att det sällan finns anledning att lista en webbplats fler än en gång. Om en webbplats har många olika saker att erbjuda, ska den listas högre upp i en mer allmän kategori, snarare än i många specialiserade underkategorier. En webbplats innehåll måste vara omedelbart relevant för den kategori där den listas. Ofta beskrivs kategorins omfattning i en kategoribeskrivning. Exempelvis ska en webbplats om såväl Dackefejden som trettioåriga kriget och den svenska kungalängden inte listas tre gånger i Vetenskap/Humaniora/Historia/Tidsperioder/Renässansen, Vetenskap/Humaniora/Historia/Tidsperioder/1600-talet och Regionalt/Europa/Sverige/Samhälle/Historia/Regenter_och_kungligheter, utan bara en gång i en mer allmän kategori som Vetenskap/Humaniora/Historia.

Det finns några undantag då en webbplats kan listas i fler än en kategori.

Att lista en webbplats i fler kategorier än en är emellertid undantaget, aldrig regeln. Du som redaktör bör aldrig radera en länk från en ämneskategori enbart för att den redan är listad i World: Svenska: Regionalt. Du bör heller inte radera länkar från "vanliga" ODP för att de även finns i Kids_and_Teens.

Webbplatser på andra språk

Webbplatser på andra språk än svenska ska listas i den bäst motsvarande kategorin i det andra språket. Engelska webbplatser ska flyttas till motsvarande kategori i den engelska delen av ODP och webbplatser på andra språk ska flyttas till motsvarande kategori under World/Språk. En webbplats med tydlig svensk anknytning, fast på engelska, hör ofta hemma under Regional/Europe/Sweden. En spansk webbplats som skickats in till World: Svenska: Kultur: Musik: Band_och_artister ska skickas till World: Español: Artes: Música: Bandas_y_artistas. Om du inte vet vilken kategori en webbplats ska flyttas till kan du skicka den högst upp till World/Språk med en kommentar till redaktörerna för det språket i rutan "ODP-kommentarer".

De flesta kategorisidor innehåller länkar till motsvarande kategori på andra språk. Om du vill lägga till en länk till motsvarande kategori på ett annat språk klickar du på "[Redigera alternativa språk]" på kategorins redigeringssida. Lägg till namnet på kategorin i textrutan och klicka på "Uppdatera kategorier på alternativa språk". Länken kommer att visas som namnet på språket både på kategorins redigeringssida och den offentliga sidan.

Flerspråkiga webbplatser

Om en webbplats innehåller text på fler än ett språk får den listas i fler än en språkkategori. Om en webbplats finns på såväl svenska, tyska och franska, får den listas såväl i en svensk kategori som i World/Deutsch och World/Français. När du listar en flerspråkig webbplats ska du

http://www.si.se/ går till en svensk webbplats. I övre högra hörnet på sidan finns länkar till versioner på andra språk: Engelska, tyska, franska och spanska.
Sidan får läggas till i fem kategorier, i World: Svenska: Regionalt: Europa: Sverige: Myndigheter och i närmast motsvarande kategorier på de fyra övriga språken: Regional: Europe: Sweden: Government, World: Deutsch: Regional: Europa: Schweden, World: Français: Régional: Europe: Suède: Etat_et_politique samt World: Español: Países: Europa: Suecia.

Lösenordsskyddade webbplatser

Du måste besöka och utvärdera alla webbplatser innan du får lista dem och lösenordsskyddade webbplatser utgör inget undantag. Du kan kontakta webbplatsens ägare och förklara att du behöver tillgång till webbplatsen för att du ska kunna lista den. Vissa pornografiwebbplatser använder sig av ett kontrollsystem (engelska Adult Verification Service eller AVS) för att begränsa åtkomsten till webbplatsen. Om du råkar på en sådan webbplats i kön med ogranskade ska du kontakta någon av de redaktörer som är listade på sidan /Adult/ eller en metaredaktör. De kan hjälpa dig att hantera ärendet.

Om du får tillgång till ett lösenord för att kunna utvärdera en webbplats, vare sig det är från en ODP-redaktör med högre behörighet eller direkt från webbplatsens ägare, måste det behandlas strikt konfidentiellt. Du får inte anteckna det i kommentarsfältet och absolut inte sprida det utanför ODP. Om du missbrukar ett lösenord som du fått för att kunna utvärdera en webbplats kan du bli av med din redaktörssyssla.