In Partnership with AOL Search

DMOZ

Intressekonflikter

Open Directory är en fri, icke-kommersiell och öppen resurs för alla på webben. Att välja ut, utvärdera, beskriva, och organisera alla länkar på ett rättvist och opartiskt sätt är kritiskt viktiga inslag i redaktörernas arbete. Vi förlitar oss på våra frivilliga redaktörers oegennytta och förväntar oss att ingen tar emot eller begär någon form av ersättning för sitt arbete med Open Directory. Vi förväntar oss också att ingen bland allmänheten erbjuder våra redaktörer någon form av ersättning i utbyte mot att få webbplatser listade i katalogen. Redaktörer som ertappas med att ta emot eller begära mutor i utbyte mot att lista webbplatser eller mot att särbehandla dessa sajter på andras bekostnad kommer att stängas av från katalogen.

Alla kan ansöka om att få bli redaktör i ODP, inklusive de som äger, sköter eller marknadsför webbplatser. Redaktörer får ha kommersiella eller andra intressen i de kategorier de redigerar, och får lägga till sina egna eller andra webbplatser de har anknytning till. Det strider emellertid mot ODP:s riktlinjer om redaktörer bara lägger till sina egna eller andra webbplatser de har anknytning till, om de "cool"-märker sina egna sajter eller på annat sätt särbehandlar dem, eller om de felbehandlar eller låter bli att lista en webbplats som tillhör en konkurrent i syfte att skada konkurrenten. Exempel på sådan felbehandling inkluderar att radera konkurrenters webbplatser från katalogen bara för att de tillhör en konkurrent eller att medvetet redigera titlar eller beskrivningar på ett sätt som ger en felaktig uppfattning om innehållet eller gör det svårare för katalogens användare att hitta eller lägga märke till dessa webbplatser.

I en del fall sammanfaller en redaktörs affärsintressen med dennes engagemang i katalogen, som i fallet med sökmotoroptimerare (SEO) och webbutvecklare, vars medverkan kan gynna både dem själva och katalogen. Detta ömsesidiga engagemang är acceptabelt, men redaktören måste alltid sätta ODP:s och redaktörskårens intressen i första rummet. Försök att särbehandla eller hjälpa klienter och kunder i första hand kommer att leda till att redaktören stängs av.

Anknytning till andra webbplatser

De flesta av oss har personliga eller yrkesmässiga kopplingar till webbplatser. Eftersom det inte får förekomma misstankar om otillbörligt gynnande av sådana webbplatser måste dessa anknytningar deklareras öppet. Det gäller följande typer av sajter:

Använd ODP:s Affiliation Database för att uppge vilka sajter du har en koppling till. Ansvaret för att listan är fullständig och up to date ligger på dig.

Redaktörer som avsiktligt undanhåller uppgifter om anknutna webbplatser i syfte att dölja opartiskt redigerande kommer att stängas av från projektet.