In Partnership with AOL Search

DMOZ

Behandla och beskriva sajter

Det allmänna syftet med de här riktlinjerna är att ge redaktören assistans med att använda sitt omdöme och att fatta beslut. De som använder katalogen ska kunna bedöma om en webbplats är relevant utan att behöva besöka den. Katalogetiketter (dvs. titlar och beskrivningar) ska med andra ord beskriva webbplatsens syfte eller innehåll objektivt. Huvudsyftet med redigeringsriktlinjerna är att

Du bör vara tolerant mot olika typer av individuella stilar, och undvika att tillämpa de här riktlinjerna fundamentalistiskt genom att överdrivet kritiskt och petnoga anmärka på URL-format, titlar och beskrivningar. Kom ihåg att även om kvaliten på kommentarerna är viktig för relevansen, så är det kvaliten på själva webbplatserna som är viktigast för ODP:s sammanlagda kvalitet och användbarhet.

Hitta rätt webbadress

Besläktade riktlinjer: Omdirigerande och förklädda URL:er

Titlar

Titeln ska identifiera webbplatsen, inte beskriva den. Den ska vara både informativ och kortfattad.

Bra titlar ....

Exempel på titlar

Beskrivningar

Beskrivningen ger specifik information om vad webbplatsen innehåller eller handlar om. Den ska vara informativ och kortfattad, helst inte längre än en eller två meningar. Grundformeln för en god beskrivning är Beskrivning = Ämne + Innehåll

I vissa fall handlar alla webbplatser i en kategori om samma sak. Exempelvis innehåller webbplatser om företag eller organisationer liknande information: en sida om organisationen, ett avsnitt om produkter och tjänster, etc. I sådana fall är det OK att bara beskriva vad företaget gör, fokusera på dess produkter, tjänster och specialiteter (dvs. på ämnet).

Här följer grundprinciperna för bra beskrivningar.
Bra beskrivningar ...

 1. Är kortfattade, informativa och objektiva, så att kataloganvändaren förstår vad webbplatsen har att erbjuda.
  • Belyser vad som är unikt med webbplatsens ämne och innehåll så att kataloganvändaren kan bedöma hur relevant den är.
  • Använder relevanta och specifika termer som gör det lättare för användaren att avgöra om den är intressant för honom/henne.
 2. Är utformade med en logisk meningsbyggnad och följer svenska skrivregler för stavning och interpunktion så att användaren har lätt att läsa förteckningen över webbplatser.
  • Inleds med stor bokstav och avslutas med punkt.
  • Använder pronomen i tredje person och undviker pronomen i första och andra person (som "du", "dig", "din", "ni", "er", "vi", "oss", "vår" "jag", "mig" eller "min") eftersom de kan uppfattas som subjektiva.
  • Innehåller inga stavfel (det finns en stavningskontroll i redigeringsfönstret för länkar).
  • Använder inte akronymer eller förkortningar som inte lätt begrips av de tilltänkta användarna av kategorin.
 3. Låter inte som en annons, recension eller säljsnack. ODP gör inte reklam för webbplatser och recenserar dem inte.
  • Undviker superlativ som "bäst", "mest", "störst" och "billigast".
  • Använder inte förstärkande interpunktion (t.ex. "!!!"), stora bokstäver som förstärkning, et-tecken ( "&" ) eller ellipspunkter ( "..." ).
  • Består inte av personliga åsikter eller vinklade kommentarer.
 4. Innehåller inte överdrivet många eller onödiga söknyckelord eller annan överflödig information.
  • Upprepar inte hela webbplatsens titel.
  • Upprepar inte i onödan kategorins namn, nyckelord, fraser eller onödiga adjektiv.
  • Anger inte datum, priser, siffror som ändras med tiden, eller liknande information som inte är beständig. Användaren blir bara irriterad av att hitta felaktiga och föråldrade kommentarer.
  • Innehåller inte slitna meningar och fraser som sådana som inleds med: "Den här webbplatsen är..." "Sajten innehåller ..." eller som slutar med "osv.", "med mera" eller "och liknande".
  • Innehåller inte: gatu-, post- eller e-postadresser, vägbeskrivningar, telefon-/faxnummer, instruktioner för att använda telesvarsfunktioner, öppettider, priser eller andra webbadresser.
 5. Anger inte om webbplatsen innehåller olagligt innehåll (t.ex. piratkopior av programvara och musik).
 6. Får innehålla korta citat från en webbplats (exempelvis från sajtens "Om företaget"-sida eller liknande) om det visar sig vara alltför svårt att skriva om informationen.

Rutan "ODP-kommentarer"

Den här textrutan finns för att redaktörer ska kunna dela med sig av viktig information om en webbplats till andra redaktörer.

Exempel på åtgärder som bör kommenteras i den här rutan är:

När du lägger till, raderar eller flyttar webbplatser eller ändrar webbadresser, dokumenteras det automatiskt. Du bör emellertid ange ett skäl för åtgärden så att andra redaktörer i framtiden kan förstå varför du utförde åtgärden. Du måste ange ett skäl när du raderar en länk.

Det finns s.k. bookmarklets som automatiskt skapar engelska kommentarer för en del vanliga åtgärder.

Rutan "Sorteringsdatum"

Datumrutan kan användas för att ange publiceringsdatum för tidskriftsartiklar och recensioner, eller för tidsbegränsade tilldragelser som konferenser. Datummärkta länkar sorteras sist på sidan i datumordning (inte alfabetiskt), efter icke datummärkta länkar. En datummärkt länk kan inte markeras "cool".

Revisionsdatum för regelbundet uppdaterade webbplatser ska inte anges i datumrutan, eftersom det ändras hela tiden.

Sorteringsdatumrutan ska inte användas för att ange när länkar redigerades, eller enbart för att styra i vilken ordning länkarna visas på kategorisidan.

Coola webbplatser

En webbplats som höjer sig över mängden i en kategori får märkas som "cool". En "cool" webbplats ska vara den mest definitiva, fullständiga och uttömmande webbplatsen om ämnet. Webbplatsen ska också vara användarvänligt utformad (det ska gå lätt att tillgodogöra sig dess innehåll) och intuitiv i navigationen (länkar ska fungera och gå lätt att hitta). Eftersom den "coola" webbplatsen ska vara den bästa i hela kategorin, bör det helst bara finnas en i varje kategori. Ibland kan det emellertid passa med två "coola" sajter.

Redaktörer får inte coola sina egna webbplatser eller webbplatser som de har anknytning till, vare sig privat eller yrkesmässigt. Att göra det är att bryta mot ODP:s målsättning att erbjuda en rättvisande och objektiv resurs för webbanvändarna. Det strider också mot reglerna att be en annan redaktör coolmärka en sajt som du har anknytning till. Felaktig användning av denna funktion kan leda till att ditt redaktörskonto avslutas. Läs avsnittet om intressekonflikter om du vill veta mer.

Obs! Använd coolfunktionen istället för att skapa kategorier som heter "Redaktörens favoriter" eller liknande.

Här finns mer information om att coolmärka länkar.