In Partnership with AOL Search

DMOZ

E-posta redaktörer

DMOZ respekterar redaktörernas rätt att inte få sina kontaktuppgifter utlämnade till allmänheten. Vi uppmuntrar samarbete, laganda och kommunikation redaktörer emellan. Om du vill kontakta en annan redaktör ska du använda länken Skicka till ... (eng. editor feedback) som finns på alla redaktörers profilsida.

Använda diskussionsforumen

Du kan också använda diskussionsforumet för den toppnivåkategori du redigerar i (dvs. förmodligen World/Svenska, men kanske även t.ex. Arts eller Science) för att kommunicera med andra redaktörer i kategorin. Ett sätt att få respons från andra redaktörer är genom att skapa en diskussion i forumet och sedan skicka meddelanden till berörda andra redaktörer med diskussionens webbadress och be dem svara i forumet. På det sättet kan alla delta i diskussionen. Du kan också få värdefulla synpunkter från redaktörer som inte redigerar i din kategori, men som råkar få syn på diskussionen. Vi rekommenderar särskilt att du meddelar andra om att en diskussion har startat om det är viktigt att många synpunkter kommer in eller om diskussionen rör storskaliga förändringar som kommer att påverka många redaktörer (det finns många redaktörer som sällan läser i forumen).

Förutom forumen för de stora engelskspråkiga toppkategorierna och World-forumen för olika språk (World/General är för språk utan eget forum), finns det åtta ämnesövergripande forum. De är användbara för generella diskussioner på engelska som rör hela katalogen.

Skriva i diskussionsforumen

Innan du skapar en ny diskussion ska du använda sökfunktionen i forumet för att se om din fråga har ställts och besvarats tidigare. Genom att söka kan du också hitta rätt tråd att ställa frågan i. Om du inte hittar någon diskussion som passar eller inte hittar svaret på din fråga, kan du starta en helt ny diskussion. Skapa bara en tråd per ämne och skapa den i rätt forum. Ge den ett klart och tydligt namn, och diskutera bara ett ämne i varje tråd.

Håll dig till ämnet när du svarar på någon annans inlägg och försök att formulera dig kortfattat och tydligt. Tänk på att vara hövlig och visa respekt för andras åsikter.

Hypertextlänkar i foruminlägg

Om du vill hänvisa till en viss kategori skriver du bara sökvägen till kategorin, exempelvis World/Svenska/Kultur. Forumets programvara kommer automatiskt att omvandla det till en klickbar länk. Vill du länka till en webbplats skriver du in webbadressen. Allt som börjar med "http://" eller "www" blir klickbart ända fram till första följande mellanslaget. (Det innebär också att du inte ska skriva http://www.dmoz.org/, eftersom kommatecknet kommer att tolkas som en del av webbadressen och göra så att den inte leder någonstans. Lämna ett mellanslag mellan länkar och eventuell interpunktion.

Meddelande- och forumsekretess

Allt som skrivs i DMOZ:s interna diskussionsforum, i DMOZ-kommentarer till kataloglänkar, i e-brev eller i "editor feedback" är avsett endast för redaktörernas interna arbete. Du får inte publicera eller citera något från dessa texter annat än till andra redaktörer eller DMOZ:s anställda personal. Du får formulera om innebörden i sådana meddelanden endast om resultatet inte pekar ut eller kan spåras till någon enskild redaktör, publicering av omformuleringen inte inkräktar på någon redaktörs personliga sfär, och den omformulerade texten är diplomatiskt skriven. Du får aldrig lämna ut en annan redaktörs identitet eller e-postadress utan dennes medgivande.

Brott mot meddelande- och forumsekretessen tolereras inte. Brott mot den kan leda till avstängning och eventuellt beivras juridiskt.

AOL förbehåller sig rätten att lämna ut relevanta delar av forumdiskussioner, e-post, DMOZ-kommentarer till kataloglänkar och andra meddelanden i juridiska ärenden som berör DMOZ. Sådana texter, även från det slutna metaforumet, kan komma att delges juridiska ombud.

Kontakta länkinskickare

Det kan hända att du kan behöva skriva till någon angående en länk som denne har skickat in. Om du gör det får du inte under några omständigheter utge dig för att tala å DMOZ:s anställda personals eller AOL vägnar. Om det uppstår problem med någon som har skickat in en länk, kontaktar du en administratör.

Hot och trakasserier

Alla meddelanden som har med DMOZ att göra - med andra redaktörer, länkinskickare, eller DMOZ:s anställda personal - ska vara hövliga och hänsynsfulla. Hot, förolämpningar eller trakasserier tolereras inte.

Eftersom DMOZ är offentligt ligger det i sakens natur att katalogens användare och redaktörer då och då kommer att kontakta varandra privat, utan att använda katalogens inbyggda kontaktfunktioner. Genom att använda DMOZ accepterar du som redaktör detta och avstår från att söka skadestånd från katalogen om sådana kontakter leder till otrevligheter. DMOZ har inget att göra med sådana privata kontakter och begär ingen personlig information av redaktörerna. Lägg emellertid märke till att det som visas på din personliga profilsida kan ses av andra redaktörer och av allmänheten. Om du anser att din personliga integritet har kränkts till följd av ditt arbete för DMOZ, ska du kontakta DMOZ:s administratörer och redogöra i detalj för vad som har skett. Även om DMOZ saknar möjlighet att omöjliggöra sådana kränkningar, kan vi i vissa situationer få den trakasserande parten att upphöra med dem.

Besläktad riktlinje: Bli avstängd som redaktör