In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Směrnice zvláštních stránek

Obsah této části:

Tyto směrnice se vážou k přidávání specifických typů stránek. Pomohou zajistit, aby se materiál přidaný do ODP vložil do adresáře správně.

Pro dospělé (Adult)

Kategorie Pro dospělé (Adult) je určena pro stránky, které obsahují explicitní sexuální materiál, který není v jakémkoliv smyslu vhodný pro děti. Je to jediná kategorie, která není přístupná z hlavní stránky ODP a každá stránka v této kategorii má příznak PICS k umožnění zkonfigurování internetového prohlížeče pro znepřístupnění takových stránek. Kategorie Pro dospělé (Adult) v první řadě (ale ne výlučně) obsahuje různé druhy erotické literatury a odkazy na stránky, které ukazují nebo inzerují explicitně sex nebo nahotu se záměrem vzrušovat, spíše než výhradně informovat nebo vzdělávat. Podívejte se na směrnice Pro dospělé (Adult) a jejich FAQ pro více detailů týkajících se obsahu určeného dospělým. Je tam i vysvětlen rozdíl mezi kategoriemi Pro dospělé (Adult) a dalšími oblastmi ODP.

Kids & Teens

Kategorie Kids & Teens (Děti a mládež) je zcela oddělený adresář s vlastní společenskou strukturou a směrnicemi. Stránky oslovující mladší 18 let mohou být uvedeny v obou adresářích.

Vícenásobné vložení stránky

Většina stránek se hodí dokonale do jedné kategorie. ODP kategorie jsou specializované dost na to, že byste ve většině případů neměli mít problém se zařazením stránky do jediné kategorie. Jestliže stránky nabízí mnoho různých věcí, měly by být zařazeny v obecnější nebo nadřazené kategorii. Stránky se musí přímo týkat rozsahu kategorie, ve kterém je zařazujete. Příslušnou kategorii poradí aktuální rozsah a obsah stránek. Například, jestliže máte US stránky "Historie americké revoluce, občanská válka a prezidenti", neměli byste tyto stránky zařadit v každé jedné z těchto podkategorií, ale pouze v hlavní kategorii jako Society: History: By_Region: North_America: United_States.

Je ovšem několik okolností, za kterých by stránky mohly být uvedené ve více než jedné kategorii.

  • Stránky, které jsou předmětné a zároveň se týkají specifické místní zeměpisné oblasti. Mnoho stránek může být uvedených jednou v předmětové větvi ODP a jednou v oblastní regionální kategorii.
  • Stránky s cílovou skupinou pod 18 let věku mohou být uvedené jednou v adresáři Kids & Teens a jednou v jiné příslušné oblasti ODP.
  • Stránky, které mají významnou užitnou hodnotu a/nebo pokrývají několik různých předmětných kategorií přes adresář do té míry, že jedna kategorie není dostačující v popsání obsahu stránek.

Nicméně, vícenásobné vložení by měla být spíš výjimka než pravidlo. Editoři by nikdy neměli vymazat stránky z aktuální kategorie jednoduše proto, že jsou již uvedeny v kategorii regionální! Podobně, editoři by neměli vymazat stránky z klasické verze ODP, protože jsou uvedeny taktéž v adresáři Kids & Teens!

Vícejazyčné stránky

Jestliže jsou stránky k dispozici ve více než jednom jazyku, mohou být uvedeny ve více než jedné jazykové kategorii. Například, jestliže jsou stránky v angličtině, němčině a francouzštině, mohou být uvedeny v anglické Top/ kategorii, ve World/Deutsch a World/Francais.

Pokud zařazujete vícejazyčné stránky,

  • vložte URL pro hlavní stránku, která poskytuje rozcestí pro všechny jazykové verze; NEBO
  • vložte jazykově-specifické URL, ale pouze pokud hlavní stránka, která poskytuje rozcestí pro další jazykové verze není zřejmá.
Francouzské stránky http://www.service-public.fr/ mají v levém horním rohu odkaz na anglickou verzi: http://www.service-public.fr/etranger/english.html. Stránky http://www.service-public.fr/ mohou být přidány do vhodné kategorie ve World/Francais a vhodné kategorii v anglické Top/ části adresáře (například Regional: Europe: France: Government).

Neanglické stránky

Stránky v jazycích jiných než angličtina by měly být uvedeny v nejvíce příslušné kategorii pod světem World/[jazyk].

Neanglické stránky v Nezařazených by se měly přesunout do vhodné World kategorie. Například, stránky ve španělštině by měly být z kategorie Arts: Music: Bands_and_Artists přesunuty do Nezařazených v kategorii World: Español: Artes: Música: Bandas_y_Artistas. Jestliže nevíte, do které kategorie stránky patří, můžete je přesunout do vhodné nadřazené kategorie World/[jazyk] do Nezařazených s poznámkou v rozhraní ODP, že stránky přesunujete.

Anglické kategorie jsou obvykle propojeny s odpovídající World kategorií. Pro přidání propojení rovnocenné kategorie ve World klikněte na "Editovat alternativní jazyk" a editujte seznam. Vložte cestu ke kategorii do textového pole, pak klikněte na aktualizační tlačítko. Propojení se objeví v obou kategoriích.

Stránky se vstupem na heslo

Stránky požadující před vstupem heslo musí být před přidáním zhodnoceny, ty které požadují heslo nejsou žádná výjimka. Můžete si přát skontaktovat se s majitelem kvůli heslu a vysvětlit mu, že bez hesla nebudou stránky uvedeny. Některé stránky Pro dospělé (Adult) používají verifikaci pro dospělé. Jestliže na takové stránky narazíte, pak prosím kontaktujte jednoho z nejvyšších Adult editorů nebo meta editora a zeptejte se na to, jak s příslušným majitelem stránek jednat.