In Partnership with AOL Search

DMOZ

Guia per a llocs específics

A continuació trobaràs les guies directament relacionades amb diversos tipus específics de llocs. Aquestes guies t'ajudaran a assegurar-te que el material afegit a l'ODP compleix els objectius del directori.

Llocs per a adults

La categoria Adult està destinada a acollir els llocs amb material de contingut de caràcter sexual explícit, la qual cosa els fa inadequats per als infants. És l'única categoria que no és accessible des de la pàgina d'inici de l'ODP i totes les pàgines de la branca Adult són marcades amb una etiqueta PICS per impedir l'accés a aquests enllaços als navegadors que tenen aquesta funció ben configurada. La categoria Adult conté majoritàriament (però no pas d'una manera exclusiva) diferents tipus de llocs eròtics, però també llocs que ensenyen, descriuen o fan publicitat sobre el sexe o la nuesa de caràcter sexual d'una manera destinada més a provocar excitació sexual que no pas a instruir. Mira la guia oficial d'Adult i les PMF Adult per a més detalls sobre els continguts per a Adults. La secció Adult o altres categories? de la guia d'edició d'Adult explica la diferència entre els llocs classificats en l'apartat d'Adult i els de les altres categories de l'ODP.

Llocs per a nens i joves (Kids and Teens)

La categoria Nens i joves és un directori complet separat amb la seva pròpia estructura i guies. Els llocs que són apropiats per a menors de 18 anys poden ser llistats en ambdós directoris.

Enllaços profunds (deeplinks)

L'adjunció d'enllaços profunds consisteix en afegir enllaços que apunten a subpàgines o subdominis d'un lloc web.

Regla general: La inserció d'enllaços profunds és l'excepció, més que la norma, en la majoria de categories de les diferents branques del directori. Per ser llistats, els enllaços profunds hauran de proposar un contingut de caràcter únic i extremadament útil per a la categoria en particular. No hi ha regles concretes sobre el tipus de llocs que poden o no beneficiar-se dels enllaços profunds. Proveir als usuaris enllaços profunds, d'una manera uniforme, cap a llocs que proposen un contingut extremadament útil i únic pot afegir valor al repertori en alguns casos (per exemple, les categories amb pocs llocs i que els que hi ha són disponibles a l'interior de llocs web de contingut més ampli). De totes maneres, els editors han de ser molt crítics i fhan de fer servir el seny per afegir enllaços profunds d'un URL ja llistat. Si no estàs segur de poder adjuntar un enllaç profund, demana consell o ajuda a un editor més experimentat, com ara un metaeditor o un editall. Com a darrer recurs, totes les decisions d'addició d'enllaços profunds depenen de l'aprovació de l'staff.

Per a més consells sobre l'addició d'enllaços profunds, mira aquest article (en anglès) del número de maig de 2001 del butlletí de DMOZ.

Llistat múltiple d'un mateix URL

La majoria de llocs es corresponen perfectament amb una sola categoria concreta. Les categories de l'ODP són prou especialitzades com perquè no calgui llistar un lloc en més d'una categoria. Si un lloc ofereix moltes coses diferents, haurà de ser llistat en una categoria més general, en lloc de ser llistat en moltes subcategories especialitzades. Un lloc s'ha de correspondre directament amb el camp de la categoria on està classificat. Consulta la descripció, els avisos de tramesa i les regles de cada categoria per determinar els temes que cobreix. Per exemple, si tens un lloc sobre la història dels Estats Units que tracti de la revolució americana, la guerra de successió i dels presidents, no l'hauries de classificar en cadascuna d'aquestes subcategories, sinó en una categoria més general, com ara Society: History: By_Region: North_America: United_States.

En determinats casos un lloc s'haurà de llistar en més d'una categoria.

De totes maneres, els llistats múltiples hauran de ser sempre l'excepció i no pas la regla. Els editors mai han d'esborrar un lloc d'una categoria temàtica perquè ja apareix en una categoria regional. De la mateixa manera, no hauran d'esborrar mai llocs que apareguin en la versió clàssica de l'ODP perquè també apareix en l'apartat de nens i joves (Kids and Teens).

Llocs proposats en altres llengües que l'anglès

Els llocs proposats en altres llengües que l'anglès han de ser classificats en la categoria equivalent més pròxima de World/<Idioma>. Un lloc proposat en una altra llengua que l'anglès, classificat fora de l'apartat de World haurà de moure's cap a la categoria apropiada de World. Per exemple, un lloc en castellà entre els pendents de Arts: Music: Bands_and_Artists s'haurà de moure cap als pendents de la categoria World: Español: Artes: Música: Bandas_y_Artistas . Si no pots determinar a quina categoria has de trametre el lloc, l'hauries de moure a pendents de la categoria superior World/<Idioma> amb una nota d'edició on indiquessis el moviment als editors de World.

Les categories en anglès contenen generalment enllaços cap a les categories correspondents de World. Per afegir enllaços cap a una categoria equivalent de World, clica sobre l'enllaç "Edita idiomes alternatius" a la pàgina d'edició de la categoria. Escriu el camí de la categoria en l'espai per a text i selecciona el botó d'Actualitzar. L'enllaç apareixerà com el nom de l'idioma correspondent tant aen la pàgina d'edició de la categoria, com en la pàgina pública.

Llocs multilingües

Si el contingut d'un lloc es troba disponible en més d'un idioma, el lloc podrà ser llistat en les categories respectives de cada un dels idiomes. Per exemple, si un lloc està en anglès, alemany i francès, podrà ser llistat en una categoria en anglès, a World: Deutsch i a World: Français. Quan afegeixis un lloc multilingüe,

http://www.service-public.fr/ porta a una pàgina escrita en francès. A la cantonada superior dreta hi ha un enllaç a la versió anglesa: http://www.service-public.fr/accueil/english.html
http://www.service-public.fr/ pot ser afegida en la categoria apropiada sota World: Français i en la categoria apropiada de l'apartat anglès (per exemple, Regional: Europe: France: Government).

Llocs que requereixen una contrasenya

Tots els llocs han de ser revisats abans de llistar-los i els que necessiten una contrasenya no en són una excepció. Podeu contactar amb el propietari del lloc per obtenir una clau d'accés, explicant-li que sense la contrasenya, el lloc no serà afegit. Alguns llocs per adults fan servir un sistema de verificació per a adults (AVS), per controlar l'accés al seu contingut. Si trobes un lloc d'aquests, posa't en contacte amb un editor del Top d'Adult o amb un editor meta, per sol·licitar ajuda sobre com tractar aquest lloc.

Qualsevol contrasenya obtinguda per revisar un lloc, ja sigui d'un editor de major nivell o directament de la persona que proposa el lloc, haur`pa de ser tractada amb total i absoluta confidencialitat, mai s'ha de llistar en les notes d'edició i en cap cas divulgada fora de la comunitat de l'ODP. Fer un mal ús d'una contrasenya que us ha estat confiada per facilitar una revisió del lloc podria provocar la supresió dels vostres privilegis d'edició.