In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Vlastnosti kategorie

Obsah této části:

Abecední pruhy

Použijte abecední pruhy k zorganizování adres jako tu poslední možnost. Obecně řečeno, editoři by jimi měli šetřit, protože nejsou pro prohledávání příliš jednoduché. Příklady, kdy abecední pruhy použít, obsahují kolekci stovek adres nebo @odkazů, které nemohou být snadno přesunuty do podkategorií, jako např. jména autorů nebo umělců. Editoři toto často konzultují s kolegy, aby se rozhodli, zda abecední pruh je to nejlepší řešení pro podkategorizaci.

Kliknutím na odkaz "Vytvořit abecední pruh" na příslušné editační stránce jej vytvoříte. Tento nástroj vás provede vytvořením pruhu a zařazením adres pod správné písmeno.

Nastavení priority

Podkategorie a @odkazy mohou být sdruženy ve 2-3 sadách. Vodorovná čára pak tyto sady odděluje.

Použití nastavení priority

Nastavení priority by mělo dát dohromady podobné kategorie v logickém nebo intuitivním řazení. Nastavení priority se může použít jako alternativa k vytvoření dalších vrstev podkategorií. Nastavení znamená výběr nejoblíbenějších nebo nejnavštěvovanějších podkategorií vrcholu zobrazení kategorie. Používá se také k oddělení dvou různých aspektů kategorie. Nastavení priority není vhodné,neobsahuje-li kategorie více podkategorií, protože jejich rozdělením na 2-3 skupiny se příliš nezmění vzhled kategorie. Při zařazování do kategorií berte v potaz pohled koncového uživatele, jak jim použití tohoto nástroje může pomoci při prohlížení a vyhledávání v adresáři.

Nastavení priority

Editujete-li kategorii ještě s někým, prodiskutujte takovou změnu v nastavení před tím, než se do změny pustíte.

Kliknutím na "Nastavit pritoritu řazení" tento nástroj spustíte. Použijte zaškrtávací kolečka vedle jména každé kategorie ke specifikování, jak má být příslušná podkategorie zařazena.

@Odkazy

Také známé pod názvem "symlinks" (podobné odkazy), @odkazy jsou navázány na kategorie, které by měly sloužit jako podkategorie v současné kategorii. Symlinks jsou rozpoznatelné @ znakem na konci jména kategorie. V jednotlivé kategorii může být i více @odkazů. @odkazy jsou rozloženy v podkategoriích. Nová podkategorie, která by obsahem duplikovala začlenění již vzniklé kategorie by měla obsahovat @odkaz. Máte-li více kategorií s podobným nebo stejným obsahem znamená více práce pro editory a horší orientaci pro uživatele.

Příklady:

Arts/Performing_Arts/Magicians@ - Tento @odkaz dovede uživatele k Arts/Performing Arts/Magic/Magicians. Proto kategorie Magicians@ v příkladu je @odkazem Magic/Magicians a Magic/Magicians je @odkazem z kategorie Arts/Performing_Arts.

Vytvoření @odkazů

Kliknutím na symbol "[@vytvořit odkaz]" na konci řazení kategorie tento odkaz vytvoříte. Použijte lomítka k oddělení kategorií v cestě ke kategorii, na kterou odkazujete a volná místa v názvu cesty nahraďte spodním podtržítkem ("_"). Na editační stránce se @odkaz objeví černě, pokud na odkazovanou kategorii nemáte editační práva.

Editační tip:

Zkuste "zkopírovat" název kategorie "Top: Computers: Internet: Searching", a pak "vložte" název do políčka "Kategorie". Většina systémů si vystačí s příkazy Ctrl+C pro kopírování a Ctrl+V pro vložení. Software automaticky přeloží dvojtečky na lomítka a prázdné mezery mezi slovy na spodní podtržítka. Tento způsob je mnohem rychlejší a nenecháchá příliš prostoru pro chyby. Jedinou věcí, která zůstává na vás je umazat výraz "Top:", neboť systém by řetezec "Top:" v kategorii nerozeznal.

Mazání @odkazů

Klikací odkaz "smazat odkaz" vedle @odkazů na editorské stránce není pokynem, že by tento odkaz měl být smazán. Pokud na něj náhodou kliknete nebo jste na něj již klikli, ale úmysl jste si rozmysleli, použijte v prohlížeči tlačítko "Zpět/Back". V současné době kliknutí na tlačítko "Potvrdit" nebo "Zrušit" způsobí, že se @odkaz smaže. Kliknutím na tlačítko "Zpět" celý proces mazání ignoruje.

Příbuzné kategorie

Odkaz na příbuzné kategorie spojuje kategorie spojené tématicky v jiných oblastech ODP. Mělo by zde být jen několik příbuzných kategorií v každé podkategorii. Často se reciproční odkaz mezi dvěma kategoriemi naváže přidáním symlinku (@odkaz od jedné ke druhé kategorii a naopak).

Vytváření příbuzných kategorií

Kliknutím na "[Přidat/Odstarnit příbuzné Open Directory kategorie]" vytvoříte příbuzný odkaz na editorskou stránku vaší kategorie a tam klikněte a vepište názvy kategorií a odešlete.

Poznámka:

U požadovaných @odkazů a příbuzných kategorií, které mohou být vyžádány na vyšším editorovi nebo Meta editorovi, byste neměli mít editovací práva právě u těchto požadovaných linků. Každá kategorie má diskuzní fóra věnovaná těmto typům odkazů. Název odkazu ve fóru se obvykle jmenuje: "Rename/Delete/Move/Sort/Requests (Přejmenovat/Smazat/Přesunout/Upřednostnit požadavky)". Nevkládejte @odkazy nebo odkazy na příbuzné kategorie vedoucí k vašim záložkám. Editorské záložky jsou osobní pracovní místa a nejsou určena k uveřejňování.

Popisy kategorií a odesílací politika

Editační stránka kategorie, pod "Editovat popis kategorie", vám umožní přidat popis kategorie, odesílací politiku a specifické editovací směrnice pro tuto kategorii.

Odkaz "Popis kategorie" slouží editorům a prohlížečům webových zdrojů, aby se dozvěděli více o tématu, rozsahu a důvodu vaší kategorie. Prohlédnout si můžete tento popisek kliknutím na odkaz "Informace" v pravém horním rohu veřejné stránky dané kategorie.

Dobrý popis kategorie

Sekce pro Odesílací politiku slouží lidem odesílající vám stránky do kategorie. Tato část se objeví, pokud někdo klikne na odkaz "Add URL" (Přidat adresu) na stránce příslušné kategorie. Dobrý odeslaný popisek má všechny aspekty dobrého popisu kategorie a navíc:

Směrnice kategorie je určena editorům. Pokud přidáváte editační směrnice, měli by s nimi souhlasit i ostatní editoři v této sekci.

Editační směrnice ODP se vztahují na každou oblast a kategorii adresáře.Editoři některých vyšších kategorií ODP utvořili vlastní sadu směrnic, které mají za úkol doplnit a rozšířit tyto obecné směrnice. Směrnice kategorie poskytují pokyny k zachování potřebného uspořádání a posloupnosti vztažených k oblasti dané kategorie. Uvědomte si, že zvláštní směrnice by neměly nikdy odporovat ničemu v těchto zásadách a nic nestojí nad těmito směrnicemi. Odkazy zvláštních směrnic a FAQ (odpovědi na často kladené otázky pro danou kategorii) jsou také uloženy na: /Computers/Internet/Searching/Directories/Open_Directory_Project/Policies_and_Procedures/Editing_Guidelines/

Časté dotazy ke kategoriím

Soubor často kladených otázek pro danou kategorii je cestou, jak poskytnout uživatelům a editorům informace ve formě otázek a odpovědí. Tato část by měla obsahovat informace o kategorii a nabízet odpovědi k otázkám kladeným ohledně rozsahu a obsahu. Stejné směrnice, které jsou uplatňovány pro vytvoření dobré kategorie, platí i pro vytvoření dobré sekce častých otázek a odpovědí.

Zaměstanci ODP mohou upravit popisy kategorií a sekci často kladených otázek a odpovědí dle uvážení, pokud by tyto popisy byly v rozporu s oficiálními redakčními a odesílacími směrnicemi.