In Partnership with AOL Search

DMOZ

Guías para sitios específicos

A continuación atópanse as guías directamente relacionadas con tipos específicos de sitios. Estas guías axudaranlle a asegurarse que o material agregado ao ODP cumpra coas metas do directorio.

Sitios adultos

A categoría Adult foi deseñada para sitios que presentan material sexualmente explícito nun xeito que é inapropiada para nenos. É unha categoría única, pois non é accesible desde a páxina frontal do ODP, e cada páxina na xerarquía Adult está sinalada con marcas PICS para previr que os navegadores configurados adecuadamente poidan acceder a estas ligazóns. A categoría Adult contén principalmente (pero non exclusivamente) unha variedade de sitios eróticos así como sitios que mostran, describen ou anuncian sexo explícito ou desnudez sexual coa intención de excitar, en lugar de só informar ou educar. Vea las Guías de Adult oficiais e as FAQ Adult por máis detalles sobre o contido adulto. A sección Adult vs outras categorías das Guías de Adult explica a diferenza entre as listaxes en Adult e aqueles en outras áreas do ODP.

Sitios de Kids and Teens

A categoría Kids_and_Teens é un completo directorio separado coa súa propia estrutura e guías. Os sitios que son apropiados para menores de 18 anos poden ser listados en ambos directorios.

Ligazóns profundas a URLs

As ligazóns profundas consisten en agregar ligazóns a subpáginas e subdominios dentro dun sitio.

Regra xeral:Na ampla maioría das categorías e ramas, as ligazóns profundas son a excepción en lugar da regra. As ligazóns profundas deberán ofrecer contido que sexa único e extremadamente útil a unha categoría en particular. Non hai regras estritas sobre o tipo de sitio que poderá ter ou non ligazóns profundas. O prover ligazóns profundas, nunha forma uniforme, a sitios que ofrecen contido extremadamente útil e único pode agregar valor ao directorio nuns poucos casos (p.ex. en categorías con contido moi limitado, e onde o principal contido web dispoñible está tipicamente enterrado dentro de sitios maiores). Con todo, os editores deben ser moi xuiciosos cando agreguen ligazóns profundas dentro dun URL en particular. Se ten dúbidas sobre o agregar unha ligazón profunda, pregunte a un editor experimentado, tal como un meta ou un editall. Finalmente, todas as decisións sobre ligazóns profundas están suxeitas á aprobación do staff.

Para unha guía adicional sobre as ligazóns profundas, vexa este artigo do tomo de maio do 2001 da gaceta DMOZ.

Múltiples listaxes dun URL

A maioría dos sitios corresponden perfectamente a unha categoría. As categorías en ODP son o suficientemente especializadas para que na maioría dos casos non necesite listar un sitio máis dunha vez. Se un sitio ofrece distintas cousas, deberá ser listado nunha categoría máis xeral en lugar de ser listado en moitas subcategorías especializadas. Un sitio deberá ser directamente relevante ao campo da categoría na cal está listando. Consulte as regras de cada categoría para determinar o campo tópico da categoría. Por exemplo, se ten vostede un sitio sobre a historia dos EEUU que cobre a revolución americana, a guerra civil, e aos presidentes, non deberá listalo en cada unha de ditas subcategorías, senón listalo nunha categoría xeral como Society: History: By_Region: North_America: United_States.

Hai algunhas poucas ocasións onde un sitio deberá ser listado en máis dunha categoría.

Con todo, as listaxes múltiples deberán ser a excepción, non a regra. Os editores nunca deberán borrar unha listaxe dunha categoría tópica simplemente porque se atope xa listado nunha rexional. Ao mesmo tempo, nunca deberán borrar listaxes na versión clásica do ODP porque aparezan tamén enKids_and_Teens.

Sitios que non están en inglés

Sitios en idiomas distintos ao inglés deberán ser listados na categoría o máis equivalente posible baixo World/. Todo listado que non estea en inglés nunha categoría fóra de World deberá ser movido á categoría apropiada baixo World. Por exemplo, un sitio en español nos pendentes de Arts: Music: Bands_and_Artists deberá ser enviado aos pendentes de World: Español: Artes: Música: Bandas_y_Artistas. Se non pode determinar a que categoría enviar un sitio, pode envialo aos pendentes da categoría superior World/(Linguaxe) cunha nota no campo de notas de ODP notificando aos editores de World do movemento.

As categorías en inglés usualmente inclúen ligazóns ás categorías correspondentes en World. Para agregar ligazóns cara a unha categoría equivalente en World, seleccione a ligazón "Editar categorías relacionadas noutro idioma" na páxina de edición da categoría. Escriba a ruta da categoría no espazo para texto, e seleccione o botón Actualizar. A ligazón aparecerá como o nome do idioma tanto na páxina de edición da categoría como na pública.

Sitios multilingües

Se o contido dun sitio atópase dispoñible en máis dun idioma, o sitio poderá ser listado nas categorías respectivas de cada un dos idiomas. Por exemplo, se un sitio está en Inglés, Alemán e Francés, poderá ser listado nunha categoría en inglés, en World/Deutsch, e en World/Français. Cando liste un sitio multilingüe,

http://www.service-public.fr/ mostra unha páxina en francés. Na esquina superior dereita hai unha ligazón á versión en inglés: http://www.service-public.fr/accueil/english.html
http://www.service-public.fr/ pode entón ser engadida á categoría apropiada baixo World/Français e á categoría apropiada baixo a parte en inglés do directorio (p.ex. Rexional: Europe: France: Government).

Sitios que requiren unha clave

Todos os sitios deben ser revisados antes de ser listados e aqueles que requiren claves de acceso non son a excepción. Quizais queira contactar ao dono do sitio para solicitar unha clave, explicándolle que sen unha, o sitio non será listado. Algúns sitios de Adult utilizan un servizo de verificación de idade adulta para controlar o acceso. Se atopa un sitio destes, por favor contacte a un editor de nivel top en Adult, ou a un editor meta, para solicitar axuda sobre como manexar devandito sitio.

Calquera clave de entrada que obteña para revisar un sitio, xa sexa dun editor de maior nivel ou directamente do que envía o sitio, deberá ser mantida como confidencial, non ser listada nas notas de editor, e en ningún caso ser divulgada fóra da comunidade ODP. O mal uso dunha clave que lle foi confiada co propósito de facilitar unha revisión podería resultar na perda dos seus privilexios de edición.