In Partnership with AOL Search

DMOZ

Obsah této části:

E-mailování editorů

DMOZ respektuje soukromí svých editorů a žádá každého editora, aby tak činil a respektoval to i v přístupu k ostatním editorům. Doporučujeme editorům vzájemnou týmovou spolupráci a udržování dobré komunikace. Pokud se editoři chtějí navzájem kontaktovat, měli by použít odkaz na zpětnou vazbu umístěný na stránce profilu každého editora.

Používání diskuzních fór

Samozřejmě, že můžete použít fórum dané pro Top kategorii, ve které editujete (příklad: Arts), abyste komunikovali s ostatními editory v dané kategorii. Jednou z cest, jak dosáhnout zpětné vazby od ostatních editorů, je vytvoření nového tématu a obeslání spolueditorů jejich URL odkazem, požadujícím, aby odepsali do tohoto tématu. Touto cestou se může diskuse účastnit každý. Stejně tako můžete získat velmi prospěšné připomínky od editorů, kteří needitují ve vaší konkrétní kategorii, ale jen na vaše téma narazí. Je více než žádoucí obeslat ostatní ohledně tématu, abyste získali co největší počet odpovědí, zvlášť pokud je diskutované téma rozsáhlé a je nutné hledat co největší šíři názorů (a někteří editoři nečtou fórum pravidelně).

Kromě Top fór jsou k dispozici také neanglická fóra pod hlavičkou World/General pro ty jazyky, které nemají vlastní fórum, stejně jako 6 obecných fór. Ačkoliv jsou tato fóra potřebná k výměně názorů, jejich obsah se nemusí nezbytně shodovat s politikou DMOZ:

Přispívání do diskuzních fór

Dříve než založíte nové vlákno, použijte vyhledávání, jestli již daná otázka nebyla zodpovězena. Jestliže takové vlákno nemůžete najít, založte vlákno nové. Toto vlákno založte v jednom z hlavních fór. Nevytvářejte několik vláken, která pokrývají stejné téma. Váš vláknový předmět by měl být specifický a explicitní. Vlákno by se mělo vztahovat jen k jednomu tématu.

Když posíláte ve vláknu odpověď, držte se tématu. Zvážte, zda vaše odpověď je užitečná mnohým čtenářům tohoto vlákna. Užitečnější může být použití zpětné vazby, pokud by odpověď zasáhla jen málo editorů. Vaše poznámky specifikujte výstižně. Buďte ohleduplní ve vašich kontaktech s jinými editory.

Hypertextové odkazy v příspěvcích

Jestliže se odkazujete na specifickou kategorii nebo místo, zadejte URL. Jestliže píšete něco začínající "http://", software fór to automaticky převede na odkaz až do další mezery. Uživatelé mohou na tento odkaz kliknout. Nicméně, toto také znamená, že jestliže napíšete http://www.dmoz.org, tak ta čárka bude také převedena na část odkazu, který nikam nepovede. Abyste se tomu vyhnuli, před interpunkcí udělejte vždy mezeru.

E-mail a soukromí fóra

Obsah DMOZ editorského fóra, editorské poznámky a vzájemné editorské e-maily nebo zpětné vazby jsou soukromé a zamýšlené jen pro vnitřní užití DMOZ editory. Editoři nemohou publikovat nebo zveřejňovat citace z těchto zdrojů pro někoho kromě jiných editorů nebo DMOZ zaměstnanců. Zveřejnění je povolené jen když komunikace nemůže být přičleněná specifickému editorovi a zveřejnění by neporušilo nějaké editorovo očekávání soukromí, s pochopením, že diplomatický výběr slov je zodpovědnost zveřejňovatele. Je zakázáno zveřejňovat identitu nebo e-mailovou adresu DMOZ editora bez jeho svolení.

Porušení zveřejnní DMOZ e-mailu nebo soukromí fóra nebude tolerováno a je základem pro zrušení účtu a možnou právní žalobu.

AOL může zveřejnit významný obsah vlákna fóra, e-mail, editorské poznámky a jinou DMOZ komunikaci v právních záležitostech dotýkajících se DMOZ. To znamená, že se obsah fóra, včetně soukromého meta fóra, může uložit jako e-mail poslaný zaměstnancům DMOZ, a může být předaný zákonným zástupcům.

Kontaktování zasílatelů stránek

Občas může být nutné komunikovat se zasílatelem odkazu do adresáře. Za žádných okolností byste neměli v žádné komunikaci se zasílatelem, že mluvíte za nebo na žádost zaměstnanců DMOZ nebo společnosti AOL. Jestliže máte problém se zasílatelem, měli byste kontaktovat zaměstnance DMOZ.

Zneužití komunikace

Všechna komunikace vztahující se k DMOZ - s jinými editory, zasílateli nebo zaměstnanci DMOZ - by měla být civilizovaná a zdvořilá. Hrubé nebo obtěžující chování nebude tolerováno.

Čas od času, uživatelé a editoři mohou kontaktovat jiné editory, přes funkci "Zpětná vazba". Toto je interní DMOZ funkce. Tím, že používají DMOZ, editoři uznávají možnost vzdání se jakýchkoliv nároků vůči DMOZ. DMOZ nepodporuje přímé kontakty, ani nevyžadujeme nějakou osobní informaci o našich editorech. Nicméně, nutno poznamenat, že obsah editorova profilu je zobrazený jiným editorům a veřejnosti. Jestliže si myslíte, že vaše soukromí nebo osobní práva byly porušeny jako výsledek vašeho vztahu s DMOZ, prosím oznamte to zaměstnancům DMOZ a poskytněte detailní popis incidentu. DMOZ sice nemá žádnou kontrolu nad takovými kontakty, v některých situacích ale můžeme být schopní odradit je.

Příbuzná část směrnic: Odstranění účtu