In Partnership with AOL Search

DMOZ: Open Directory Project

Střet zájmů

Open Directory se pyšní tím, že je bezúplatným, nekomerčním a volně přístupným zdrojem pro Internetovou komunitu. Vybírání, oceňování, popisování a organizování všech webových stránek nezaujatě a patřičně, to jsou klíčové části redakční činnosti. Spoléháme na dobročinnost našich dobrovolných editorů a zásadně odmítáme kohokoliv přijímajícího nebo nabízejícího jakoukoliv formu kompenzace za účast v ODP. Navíc, odrazujeme zasilatele od podbízení nebo uplácení editorů výměnou za uvedení odkazu v adresáři. Editoři, kteří takovou formu úplatku za zařazení odkazu nebo jeho neoprávněného zviditelnění vyžádají nebo sami jej přijmou, budou z adresáře vyškrtnuti.

Vítáme každého se zájmem o zapojení do ODP, i ty, kteří vlastní, spravují nebo propagují webové prezentace. Editoři mohou mít zaměstnání nebo být jinak spojeni s kategoriemi, které editují a mohou do nich přidávat vlastní stránky nebo ty, se kterými jsou spojeni. Nicméně, je v rozporu se záměry a politikou ODP, aby editoři přidávali jen svoje vlastní nebo spojenecké stránky, oceňovali je nebo jinak zvýhodňovali, nebo naopak vyřazovali či znevýhodňovali stránku, která patří konkurenci a tím pak soutěž poškozovali. Nežádoucí akce obsahují vyřazení konkurečních stránek z adresáře s prostým odůvodněním, že patří konkurenci, nebo záměrné měnění názvů nebo popisků tak, že dojde ke zkreslení obsahu nebo zmenšení možnosti k nalezení nebo prohlédnutí právě takových stránek.

V některých případech zaměstnání editora přesahuje jejich zapojení v adresáři, zvlášť pro zaměstnance "Search Engine Optimization" (SEO) - (lepší výsledky ve vyhledávačích) a "Professional Content Providers" (PCPs) - (Poskytovatelé profesionálního obsahu), z jejichž účasti může získávat jak editor, tak služba. Příklady, kdy zapojení je vzájemně výhodné jsou možné, ačkoliv, prvotní důraz a záměr by měl směřovat k nejlepším zájmům ODP a editorské komunity. Prováděním nespravdlivých a podvodných činností vedoucí k navýšení či podpoře najití zákazníckých stránek bude znamenat zrušení editorských práv.

Spřízněné stránky

Spřízněné stránky jsou obecně stránky, na kterých máte přímou osobní nebo profesionální zainteresovanost. Měli byste uvést následující druhy spřízněných stránek:

  • Stránky, které jste vytvořili, kódovali nebo navrhli; nebo pomáhali při jakékoliv této aktivitě.
  • Stránky, pro které jste napsali obsah.
    • Jestliže je obsah skupinový, uveďte originální URL.
    • Jestliže jste napsali články pro větší komunitu (např. Wikipedia), uveďte několik URL ke specifickým stránkám.
  • Stránky, které jste vlastnili nebo vlastníte, osobní nebo obchodní.
  • Stránky, které jste vytvořili osobně nebo komerčně (např. jste na nich webmasterem).
  • Stránky, které jste prodali, podpořili nebo optimalizovali při vašem zaměstnání, obchodně nebo jinak.
  • Stránky organizací, ve kterých jste aktivně zapojeni do jejich vytváření.

Měli byste použít Databázi spřízněných stránek pro jejich uvedení. Jste zodpovědní za aktualizaci seznamu spřízněných stránek, aby byl kompletní a aktuální.

Neuvedení spřízněných stránek kvůli klamání nebo nespravedlivé editaci skončí odstraněním editorských práv.