In Partnership with AOL Search

DMOZ

Conflitos de interese

O Open Directory compracese de ser un recurso gratuíto, non comercial e aberto para a comunidade web. A selección, avaliación, descrición e organización de todos os sitios web de xeito xusto e equitativa son compoñentes clave do proceso de edición. Dependemos da filantropía dos nosos editores voluntarios, e desaconsellamos fortemente o aceptar ou solicitar calquera forma de compensación pola súa participación no Open Directory. Ademais, desaconsellamos, aos que envíen sitios, de recompensar ou subornar aos editores a cambio de listaxes no directorio. Os editores que sexan atopados, aceptando ou solicitando subornos, a cambio da listaxe de sitios ou promovendo inxustamente estes sitios sobre outros serán removidos do directorio.

Todos son benvidos para solicitar unirse ao ODP, incluíndo aqueles que posúen, manteñen ou promoven sitios web. Os editores poden ter afiliacións de negocio ou outros tipos relacionadas coas categorías que editan, e poden agregar os seus propios sitios ou sitios cos que estean afiliados. Con todo, é contrario ás metas e política do ODP que os editores agreguen os seus propios sitios ou os dos seus afiliados, que se dediquen á automarca como moi interesante ou outras formas de autopromoción, ou que exclúan ou poñan en desvantaxe sitios que pertenzan a competidores co propósito de danar ao competidor. As accións inapropiadas inclúen o excluír sitios de competidores do directorio simplemente porque pertenzan a un competidor ou o intencionalmente editar os seus títulos ou descricións nun xeito que distorsione os seus contidos ou diminúa a probabilidade que os usuarios atopen ou vexan estes sitios.

Nalgúns casos, as afiliacións de negocios dun editor se traslapan coa súa relación co directorio, como no caso dos profesionais en Optimización en Máquinas de Procura (SEOs) ou o dos Provedores de Contido Profesional (PCPs), cuxa participación podería beneficiar tanto ao editor como ao directorio. As relacións que son mutuamente benéficas son aceptables, con todo, o foco e meta primarios deben ser sempre servir aos mellores intereses do ODP e a comunidade de editores. As condutas inxustas e actividades enganosas para promover e apoiar as listaxes dos clientes resultarán no retiro dos privilexios de edición.

Declaración de afiliacións

En xeral, entendemos por afiliación os sitios web cos que tes algunha ligazón persoal ou profesional. Debes declarar os seguintes tipos de afiliacións:

Debes usar a Base de datos de afiliacións para declaralas. É responsabilidade de cada editor proporcionar a listaxe completa das súas afiliacións e mantelo ao día.

A disimulación deliberada das afiliacións co obxectivo de editar de xeito fraudulento, non equitativa ou abusiva poderá comportar a revogación dos dereitos de edición.