In Partnership with AOL Search

DMOZ

Subcategorías

Introdución

Os sistemas de categorías xerárquicas como o ODP tradicionalmente foron chamados sistemas de clasificación. Utilizáronse os termos taxonomía e ontoloxía para describir o traballo de organizar categorías. O obxectivo de desenvolver unha estrutura de categorías é crear un sistema que permita ao usuario atopar facilmente o que busca.

O ODP segue un proceso de revisión conxunto, así que ningún editor individual posúe a súa categoría. Aínda se vostede é o único editor listado nunha categoría, haberá outros editores que serán capaces de editar e agregar sitios a esta. Estes editores inclúen a editores de categorías superiores, editalls, metas e staff.

Os editores aprenderon da experiencia que a comunicación (p.ex., por correo electrónico ou colocando os cambios propostos no foro de editores apropiado) é crítica para un proceso de edición exitoso. Cando faga cambios á súa categoría, por exemplo ao querer crear subcategorías, ou ao mover sitios entre categorías, deberá comunicar estes cambios a outros editores antes de facelos. Aínda se vostede é o único editor dunha categoría, deberá comunicar os cambios aos editores de categorías superiores.

Creando subcategorías

Xeralmente, poden ser útiles as subcategorías cando o número de ligazóns excede de 20, pero o crear subcategorías cando existen menos de 20 ligazóns polo xeral afectará a habilidade do usuario de atopar a información desexada. Unha vez que unha categoría ten 20 ou máis ligazóns, os editores poderán ver grupos de ligazóns que facilmente poderán ser organizadas por subtema.

Se vostede edita fóra da rama rexional deberá subcategorizar e organizar os sitios de acordo ao tema sempre que sexa posible. Cando esgote todas as posibles formas de organizar os sitios por tema, poderá organizalos por área xeográfica ou cunha barra alfabética, o que sexa apropiado. Xeralmente, o organizar os sitios con barras alfabéticas deberá ser reservado como último recurso.

Alternativamente, poderá decidir deixar todos os sitios nunha categoría. Por exemplo, a categoría Business: Transportation_and_Logistics: Trucking: Truck_Sales: Used contén máis de 50 ligazóns a sitios que venden camionetas usadas. É difícil dividir esta categoría en subdivisiones temáticas baseándose no tipo de produto, xa que todos os sitios parecen ofrecer os mesmos ou moi semellantes produtos e servizos.

Aprenda máis sobre como construír a taxonomía da súa categoría..

Se vostede está listado como editor dunha categoría, pode automaticamente editar tamén en calquera das subcategorías ou sub-subcategorías baixo ela, como "editor superior". Non necesita nomearse a si mesmo como editor das subcategorías que cre, e recoméndase que non o faga, a menos que sexa unha categoría "consentida" ou de interese especial para vostede, onde espere dedicar moito tempo e atención ao desenvolvemento, ou se vostede atópase actuando como parte dunha reorganización planeada que levará a que a subcategoría sexa movida a algún outro lugar, e desexa continuar manténdoa despois que sexa movida. O deixar pequenas categorías sen editor listado serve para atraer a novos editores que queiran unirse ao ODP, e para que os editores presentes poidan saltar a novas áreas. En casos extremos pode pedirse aos editores que renuncien dunha lista excesiva de categorías ás que xa teñen acceso de edición "desde arriba".

Escollendo nomes de subcategorías

O ODP non usa actualmente unha lista prescrita para asignar nomes de subcategorías, con todo suxírese que utilice a lista de Termos preferidos sempre que sexa posible. Con todo, as seguintes guías poderían ser útiles para asignar nomes que aseguren unha consistencia a través do ODP e eviten a duplicación de categorías.

Para editores na rama Rexional: Os editores de Rexional desenvolveron a súa propia lista prescrita e recomendada de temas de subcategorías a ser usada baixo localizacións xeográficas só na rama Rexional. Por favor vexa as Rexional Guidelines para maior información.

Categorías duplicadas e relacionadas

Un editor efectivo buscará e/ou navegará a través do ODP en áreas dentro e fóra da súa categoría de nivel superior para atopar áreas de potencial duplicación. Os editores atoparon útil considerar preguntas como as seguintes: É a miña subcategoría multidisciplinaria, e se é así, en que outras áreas poderían clasificarse recursos da miña subcategoría? Se existe algunha subcategoría noutra área do ODP que sexa similar a miña subcategoría, deberei crear unha ligazón a Categoría Relacionada? Debería crear unha ligazón@? (Ver tamén Ligazón@ debaixo)

Nomes de subcategorías por tema vs por forma

Características de nomes útiles de subcategoría

Os nomes útiles de subcategoría

Directorios e recursos

Varias categorías no ODP foron creadas para listar sitios que son directorios web ou conteñen recursos que cobren un particular tema. Os termos recursos e directorios son usados ás veces de xeito indistinto; con todo, deberían ser usados para clasificar dous tipos de sitios que son moi diferentes. A continuación móstrase como define o ODP o contido das categorías Directorios e Recursos.

Directorios

Úsase para clasificar sitios que conteñen listas alfabéticas ou clasificadas de recursos que cobren unha certa área temática.

Recursos

Úsase para clasificar sitios cuxo propósito é prover unha revisión completa dunha particular área temática. Os sitios de recursos tipicamente inclúen información xeral sobre un tema, e provén directorios, preguntas frecuentes, chats e foros, publicacións, etc. A maioría dos sitios de recursos deberán ser listados na categoría temática principal. Se a categoría principal faise moi grande, os sitios poderán ser colocados nunha subcategoría chamada Recursos.

http://www.siba.fi/Kulttuuripalvelut/music.html
http://www.workspace-resources.com/wr0000.htm
http://www.golf.com/

Cambiando o nome e a localización dunha categoría

Só os editores que teñen permisos catmv (category move) poden renombrar e mover categorías. Cambios sinxelos, como erros tipográficos ou para manter a concordancia entre os nomes de categoría e os persoais e as guías de edición de categorías, poden ser solicitados escribindo nos fíos de "Mover/Renombrar/Borrar Categorías" no foro apropiado.

Os cambios complexos como os que afectan á xerarquía e ontoloxía deben ser discutidos e aceptados pola comunidade editorial. Siga estes consellos e advertencias cando estea reorganizando xerarquías de categorías: Reorganizando Categorías (En inglés).

Non faga cambios de categorías manualmente creando unha nova categoría, movendo os sitios da vella á nova categoría de destino, e logo borrando a antiga categoría. O ODP perde logs valiosos e integridade na navegación entre categorías se isto sucede. Un catmv feito por un editor cos permisos apropiados é o modo máis eficiente para mover un gran número de ligazóns. Os editores descubertos facendo movementos manuais de categorías (catmv manuais) poden perder os seus permisos de edición. Para máis información ver Os perigos do movemento manual de categorías (catmv) (En inglés).

Subcategorías en Rexional

A rama Rexional do ODP é o lugar onde se listan os sitios que se enfocan nunha rexión xeográfica. En xeral, as ramas temáticas do ODP conteñen sitios que non teñen un foco xeográfico en particular e/ou sitios que son de interese global. Se está interesado en crear un directorio de recursos rexionais e locais, entón deberá considerar ser editor na rama Rexional. Un recurso local é aquel que cobre un área limitada, usualmente dentro do estado dun país, provincia, ou outra área administrativa (p.ex. localidade, área metropolitana, condado, rexión). Os editores poden crear subcategorías rexionais cando ningún outro tipo de organización funcionaría. Por favor lea FAQ - Creando e mantendo subcategorías rexionais baixo categorías temáticas (en inglés) para instrucións máis detalladas.