In Partnership with AOL Search

DMOZ

Enviando correo aos editores

O DMOZ respecta a privacidade dos nosos editores, e pedimos aos editores que se traten un ao outro co mesmo respecto. Exhortamos aos editores a traballar xuntos como un equipo, e a manter unha boa comunicación. Se os editores desexan contactarse uns a outros, deberán usar o recurso para enviar feedback ao editor localizado no perfil de cada editor.

Usando os foros

Vostede tamén pode usar o foro da categoría de nivel principal á que edita (por exemplo: Arte e cultura) para comunicarse cos outros editores na súa categoría. Un xeito de reunir opinións doutros editores é creando un fío no foro e enviando correo aos seus coeditores co URL do fío, solicitándolles contesten no fío. Deste xeito todos poden participar na discusión. Tamén obterá algunhas moi útiles suxestións de editores que non editan na súa categoría especificamente, pero que andivesen navegando nos foros. Recoméndaselle fortemente enviar correo a outros sobre un tema nos foros se quere solicitar moitas respostas ou se o tema a ser discutido representa un cambio a gran escala que afectaría a diversos editores (algúns editores non len os foros regularmente).

Ademais dos foros de categorías superiores, hai foros en idiomas distintos ao inglés para as categorías World, e o foro World/Xeral para aquelas linguaxes sen o seu propio foro, xunto con seis foros de propósito xeral. Aínda que estes foros son útiles para intercambiar ideas, o seu contido non necesariamente representa a política oficial de edición do DMOZ.

Escribindo nos foros

Antes que publique un novo fío, use a procura no foro para ver se a súa pregunta xa foi respondida. Se non pode atopar un fío onde a súa pregunta sexa tratada, poderá empezar un novo fío nos foros. Comece o seu fío só no foro máis relevante. Non cre múltiples fíos sobre o mesmo tema. O título do seu fío deberá ser específico e explícito. O fío deberá tratarse sobre só un tema.

Cando publique unha resposta nun fío, mantéñase dentro do tema. Considere se a súa resposta será útil aos moitos lectores do fío. Podería ser máis útil escribir por correo electrónico a uns poucos editores afectados. Manteña os seus comentarios concisos. Sexa considerado nas súas comunicacións con outros editores.

Ligazóns de hipertexto nas mensaxes nos foros

Se se está referindo a unha categoría ou sitio específicos, inclúa o URL. Se escribe calquera cousa comezando con "http://", o software do foro converterá o texto seguinte ata o próximo espazo nunha ligazón de hipertexto. Os lectores poden seleccionar dita ligazón para ver a que se está referindo. Con todo, iso tamén quere dicir que non quererá escribir http://www.dmoz.org, pois a "coma" será convertida en parte da ligazón, e este non levará a ningún lado. Deixe un espazo antes e logo de cada hiperligazón antes de cada signo de puntuación.

Privacidade en correo electrónico e foros

O contido do foro de editores do DMOZ, as notas de edición, e o correo electrónico de editor a editor, son privados e están dirixidos só para o uso interno dos editores do DMOZ. Os editores non poderán publicar ou facer coñecidos comentarios destas fontes a ningún outro fose doutros editores ou a o admin/staff de DMOZ. O parafrasear permítese só se a mensaxe a ser parafraseado non pode ser atribuído a ningún editor específico e se a exposición non violara as expectativas de privacidade de ningún editor, co entendemento que é responsabilidade do que parafrasea a elección diplomática de palabras. Nunca é apropiado o difundir a identidade ou o correo electrónico de ningún editor de DMOZ sen o consentimento de devandito editor.

A violación da privacidade do correo electrónico ou os foros en DMOZ non será tolerada e é causa de suspensión e posible acción legal.

AOL poderá facer públicos os contidos relevantes dos fíos do foro, correo electrónico, notas de edición, e outros comunicados en DMOZ en materias legais relacionadas co DMOZ. Isto significa que o contido dos fíos do foro, incluíndo o foro privado meta, así como o correo electrónico enviado ao admin/staff, poderán ser enviados a representantes legais.

Contactando aos que envían sitios

Ocasionalmente, será necesario comunicarse con alguén que envíe un sitio sobre a listaxe no Directorio. Baixo ningunha circunstancia deberá parecer en ningunha comunicación que está vostede falando por, ou en representación, do admin/staff de DMOZ ou AOL. Se existe un problema con alguén que envíe o seu sitio, deberá contactar ao admin/staff de DMOZ.

Abuso nas comunicacións

Todas as comunicacións relacionadas co DMOZ -- con outros editores, usuarios, ou o admin/staff de DMOZ -- deberán ser civís e corteses. O comportamento abusivo ou ameazante non será tolerado..

Ocasionalmente, os usuarios e os editores poderán contactar a outros editores a través de medios fóra da función de feedback ao editor. Isto está en función da natureza pública do Directorio. Ao usar o DMOZ, os editores recoñecen a posibilidade e liberan de calquera responsabilidade ao DMOZ. O DMOZ non apoia devanditos contactos, nin requirimos ningunha información persoal aos nosos editores. Con todo, note por favor, que os contidos dos perfís dos editores son visibles por outros editores e polo público. Se cre que a súa privacidade ou dereitos persoais foron violados como resultado da súa asociación co DMOZ, por favor notifique ao admin/staff do DMOZ e provea un informe detallado do(s) incidente(s). Aínda que o DMOZ non ten control sobre devanditos contactos, nalgunhas ocasións poderiamos ser capaces de desanimalos.

Guía relacionada: Suspensión de contas