In Partnership with AOL Search

DMOZ

Tramesa de correus electrònics als editors

DMOZ respecta la vida privada dels seus editors i demanem els editors que facin el mateix entre ells. Animem els editors que treballin junts en equip i que mantinguin una bona comunicació. Si els editors volen posar-se amb contacte, han de fer servir la utilitat de tramesa de missatges als editors, disponible en el perfil de cada editor.

Utilització dels fòrums

Pots també fer servir el fòrum de la categoria principal corresponent a la branca on edites (Arts, per exemple) per posar-te amb contacte amb els altres editors d'aquesta categoria. Una de les maneres de recollir opinions dels altres editors és obrir una cadena de discussió i enviar un missatge als editors per correu electrònic que contingui l'URL d'aquella cadena i convidant-los a participar-hi. D'aquesta manera tothom pot participar en la discussió. Així també es poden recollir suggeriments molt útils d'editors d'altres categories que llegeixen aquell fòrum. T'animem ferventment a que enviïs un missatge a altres editors sobre un tema tractat al fòrum si necessites obtenir moltes respostes o si el tema de discussió comporta un canvi de gran envergadura susceptible d'afectar un gran nombre d'editors (alguns editors no llegeixen regularment els fòrums).

A part dels fòrums de les categories principals, hi ha fòrums en altres llengües, diferents de l'anglès, per a les categories de World, i el fòrum World/General per aquelles llengües sense fòrum propi, i els sis fòrums generals següents. Encara que aquests fòrums són útils per intercanviar idees, el seu contingut no representa necessàriament la política oficial d'edició de DMOZ.

Com escriure als fòrums

Abans d'obrir una nova cadena de discussió, fes servir la cerca del fòrum per comprovar que la teva pregunta no hagi estat contestada amb anterioritat. Si no trobes cap cadena on s'hagi tractat la pregunta que vols fer, pots començar una nova cadena als fòrums. Obre la cadena només en el fòrum que et sembli més apropiat. No obris múltiples cadenes sobre el mateix tema. El títol de la cadena ha de ser concís i explícit. Cada cadena només haurà de tractar d'un sol tema.

Quan publiquis una resposta en una cadena, intenta cenyir-te al tema tractat. Pregunta't si aquella resposta serà útil per als molts lectors d'aquella cadena. ¿Potser seria més útil d'enviar un correu electrònic als pocs editors afectats? Sigues concís en els teus comentaris. Sigues considerat en les teves comunicacions amb els altres editors.

Enllaços d'hipertext en els missatges dels fòrums

Si vols fer referència una categoria o a un lloc específic, inclou l'URL. Qualsevol cosa que escriguis que comenci amb "http://" (sense les cometes), serà convertida en un enllaç d'hipertext fins al següent espai en blanc. Els lectors poden clicar sobre aquest enllaç per accedir a aquesta referència. per això, no adjuntis cap signe de puntuació directament després de l'URL, perquè esdevindrà part de l'enllaç i l'enllaç no funcionarà correctament. Per exemple, i insereixes directament a continuació una coma després de l'URL, com en http://www.dmoz.org, l'enllaç no funcionarà. Has de deixar sempre un espai abans i després de cada hiperenllaç.

Privacitat del correu electrònic i dels fòrums

El contingut dels fòrums de DMOZ, les notes d'editors, els correus i els comentaris que s'intercanvien els editors sobre DMOZ són privats i d'ús exclusivament intern dels editors de DMOZ. Els editors no poden publicar ni fer públics comentaris o extractes d'aquestes fonts a ningú, tret dels altres editors i de la direcció de DMOZ. Només es permet parafrasejar el contingut de qualsevol comunicació sempre que no pugui ser atribuït a cap editor específic i sempre que això no vulneri el dret a la privacitat que tenen tots els editors. Se sobreentén que en el cas d'una reformulació, l'elecció d'un llenguatge diplomàtic i adequat és responsabilitat de qui comunica les informacions. Mai és adequat difondre la identitat ni el correu electrònic de cap editor de DMOZ sense el seu propi consentiment.

No hi ha cap mena de tolerància en aquest cas, i la vulneració de la privacitat del correu electrònic o dels fòrums de DMOZ pot comportar la revocació dels privilegis d'edició i possibles accions legals.

AOL pot revelar el contingut d'algunes discussions dels fòrums, intercanvis de correus electrònics, notes d'editors i altres elements de comunicació sempre que calguin en informes amb qüestions jurídiques que impliquin DMOZ. Això vol dir que el contingut de les cadenes dels fòrums, inclòs el fòrum privat dels metaeditors, i els correus electrònics tramesos a la direcció de DMOZ, podran ser tramesos als representants legals.

Com contactar amb els que suggereixen llocs al directori (webmestres)

Ocasionalment, caldrà posar-se amb contacte amb algú que hagi suggerit la inclusió d'un lloc al directori. En cap cas has de donar a entendre que actues en representació de la direcció de DMOZ o de AOL. Si tens cap problema amb algú que ha suggerit un lloc al directori, has de posar-te amb contacte amb la direcció de DMOZ.

Casos d'abús en les comunicacions

Totes les comunicacions relacionades amb DMOZ -amb altres editors, amb remitents o amb la direcció de DMOZ -han de ser corteses i educades. No es tolerarà el comportament abusiu o amenaçador.

Ocasionalment, els usuaris i els editors podran contactar altres editors per vies diferents que la tramesa d'un missatge a l'editor. Això és una conseqüència de la naturalesa pública del directori, i fent servir DMOZ, els editors reconeixen aquesta possibilitat i alliberen de qualsevol responsabilitat DMOZ. DMOZ no es fa responsable d'aquests contactes ni tampoc reclama cap informació personal als seus editors. Tanmateix, tingues amb compte que els continguts dels perfils d'editors són visibles al públic i als altres editors. Si creus que la teva privacitat o els teus drets personals han estat vulnerats com a resultat de la teva associació amb DMOZ, et preguem que ho notifiquis a la direcció de DMOZ i aportis una relació detallada de l'incident o dels incidents. Malgrat que DMOZ no té control sobre els contactes d'aquesta mena, en algunes situacions els podem desaconsellar.

Guia relacionada: Suspensió de comptes d'editor