In Partnership with AOL Search

DMOZ

Kategori Özellikleri

Alfabe Çubukları

DMOZ alfabe çubuklarının nadir kullanılması taraftarıdır çünkü bunların arasında gezinmek özellikle konuya tam hakim olmayan kullanıcılar için zor olmaktadır. Alfabe çubuklarının faydalı olacağı kategoriler kolaylıkla altkategorilerin yaratılamayacağı (örnek olarak sanatçı ve yazar gibi) kategoriler olabilir. Editörler alfabe çubukları yaratma konusunda diğer editörlere danışmayı genelde faydalı bir yöntem olarak görmektedirler.

Alfabe çubuğu yaratmak için kategori düzenleme sayfasında "Alfabe çubuğu Yarat" bağlacına tıklayın. Bu araç size geri kalan işlemlerde rehberlik edecektir.

Sıralama Önceliği

Sıralama önceliği tanımlanmış altkategoriler ve @bağlaçlar sayfadaki diğer altkategorilerden ayrı olarak sayfanın üst tarafında sıralanırlar. Yatay bir çizgi bu altkategorileri diğerlerinden ayırır. Bütün kategoriler alfabetik olarak sıralanır.

Sıralama Önceliğinin Kullanımı

Sıralama önceliği çok altkategorisi olan kategorilerde "ana" altkategorilerin görünmesini kolaylaştırmak için kullanılabilir. Bu öncelik daha popüler ve sık ziyaret edilen altkategorileri üstte ayrıca listeleyerek erişimi kolaylaştırır. Sıralama önceliği, aynı zamanda bir kategorideki iki farklı sınıflandırma yapısını birbirinden ayırmak için de kullanılır. Bu özellik az sayıda altkategori içeren kategorilerde hiçbir anlam ifade etmeyeceğinden kullanılması önerilmez. Sıralama önceliğini belirlerken dizini kullanan son kullanıcıya kolaylık sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

Sıralama Önceliğini Belirlemek

Bu özelliği kullanmak için kategori düzenleme sayfasında "Altkategoriler için sıralama önceliği tanımla" bağlacına tıklanarak ayarlanabilir. Radyo düğmelerini kullanarak altkategorilerin nasıl sıralanması gerektiğini ayarlayın.

Bunları yapmadan önce diğer editörlerle bu önceliklerin nasıl olması gerektiğini tartışmayı unutmayın.

@Bağlaçlar

Symlink olarak da anılan@bağlaçlar bir kategorinin altında altkategori gibi işlev görebilecek, ancak dizinin başka bir yerinde bulunan kategorilerin listelenmesini sağlar. Bu bağlaçlar, gerçek altkategorilerden sonlarında bulunan @ işareti ile ayırt edilebilir. Bir kategoride birden çok @bağlaç olabilir, ve altkategorilerle beraber alfabetik olarak sıralanırlar. Bir kategorinin altına, zaten başka bir yerde bulunan bir kategorinin aynısını yaratmaktansa, bu kategoriye bir @bağlaç verilmelidir. Böylece hem gereksiz tekrarlardan kurtulunur, hem editörlere iki birbirinin benzeri kategoriyi düzenleme işi çıkmaz, hem de kullancılar için daha kullanışlı bir dizin yaratılmış olur.

Örneğin:
Sanat/Gösteri_Sanatları
Sihirbazlar@
Bu @bağlaç kullanıcıyı Sanat/Gösteri_Sanatları/Sihir/Sihirbazlar kategorisine götürecektir.

@Bağlaç Oluşturmak

Bir @bağlaç eklemek için kategorinin düzenleme sayfasına gidip altkategori listesinin sonunda yeralan "@-bağlacı ekle" bağlacına tıklayın. Kategoriler arasında "/" kullanarak ekleyeceğiniz dizin yolunun adresini girin. Bu sırada boşlukları kaldırıp bunların yerine "_" kullanın. Düzenleme sayfanızda, düzenleme yetkiniz olmayan kategorilere yaratılmış @bağlaçlar siyah renkde gözükecektir (Bu kategoriyi düzenleyemeyeceğinizden sistemin bu kategoriye bağlaç vermesi gereksiz olduğundan).

İpucu: Bu işlemi basitleştirmek için kategori ismini "Top:Computers: Internet: WWW: Searching the Web: Directories" şeklinde *kopyalayıp* daha sonra bunu "Kategori" alanına *yapıştırabilirsiniz*. Çoğu sistemlerde, Ctrl-C kullanarak kopyalar ve Ctrl-V ile bunu yapıştırabilirsiniz. Sistem : işaretini / işaretine, boşlukları da _ işaretine otomatik olarak çevirecektir. Bu genelde çok daha hızlı olur ve hata yapma olasılığınızı azaltır. Tek yapmanız gereken en başta yaralan "Top:" ı silmektir, çünkü sistem bunu otomatik olarak tanıyamamaktadır.

@Bağlaçları Silmek

Editör düzenleme sayfasında @bağlacın yanındaki "bağlacı sil" düğmesi bu @bağlacın silinmesini sağlamaktadır. Bu düğmeye bastıktan sonra, işlemi onaylamanız ya da üptal etmeniz gerekmektedir. Browserın "Back" tuşuna basarak da bu işlemi iptal edebilirsiniz.

İlgili Kategoriler

İlgili Kategori bağlaçları DMOZ'un değişik yerlerinde yer alan benzer veya kardeş kategorileri belirtir. Herhangi bir altkategoride bir kaç taneden fazla İlgili Kategori bağlacı yaratılmamalıdır. Genellikle @bağlaçlar ve ilgili kategoriler karşılıklı olarak oluşturulurlar.

İlgili Kategori Oluşturmak

Bunu yapmak için kategori düzenleme sayfasında, altkategori listesinden sonra gelen [Ilgili DMOZ kategorileri Ekle/Çıkar] bağlacına tıklayın ve kategori isimlerini girin.

İlgili kategori oluşturmak hakkında daha fazla bilgi.

Not: Eğer düzenleme yetkiniz olmayan bir kategoride @bağlaç veya ilgili kategori oluşturulmasını istiyorsanız, bu konuda size bir editall veya meta yardımcı olabilir. Her ana kategoriye ait forumda bu tür istekler için ayrılmış bir konu başlığı bulabilirsiniz. Bu konular genelde "Yeniden Isimlendirme/Silme/Tasima Istekleri" veya "Rename/Delete/Move/Sort Requests" başlıkları altında bulunmaktadır. Buna ilaveten bookmarklarınıza yönlenen @bağlaçlar ve ilgili kategoriler kullanmamalısınız. Bookmarklar kişisel kullanım amaçlıdır ve kullanıcıların görmesi amacıyla yaratılmamışlardır.

Kategori Açıklamaları ve Yönergeleri

Kategori düzenleme sayfasında "3. Kategori Açiklamasını Düzenle" öğesi sizin kategori açıklaması, gönderi bildirisi ve düzenleme yönergelerini kategoriniz için özelleştirmenizi sağlar.

Kategori Açıklaması bölümü editörlerin ve web'de arama yapan kullanıcıların konunuz hakkında daha çok bilgi edinmelerine ve kategorinin kapsamını ve amacını öğrenmelerine yöneliktir. Kategori açıklamasını kategorinizin halka açık sayfasında sağ üst köşede yeralan "Açıklama" bağlacına tıklayarak görebilirsiniz. İyi bir kategori tanımı:

Gönderi Bildirimi bölümü kategorinize site gönderen kişilerin okuması içindir. Bu bölüm kategorinizde "Adres Ekle" bağlacına tıklandığında görüntülenir. İyi bir ekleme uyarısı tanımdakilere ek olarak şunları içerir:

Kategori Yönergesi bölümü sadece editörler içindir. Eğer kategori için bir yönerge ekliyorsanız, kategorinizdeki diğer editörler de bunları kabul etmiş olmalıdır.

Genel DMOZ Yönergeleri (şu anda okuduğunuz belge) her kategori ve dal için geçerlidir. En üst düzeydeki bazı kategorilerin editörleri genel yönergelere ek kategori yönergeleri oluşturmuşlardır. Kategorilere özel olan bu yönergeler, sınıflandırmada kullanılacak kararlaştırılmış ek kuralları ve kategoriye özel bazı durumlar ile ilgili yönlendirmeler içerirler. Lütfen kategorilere özel bu yönergeleri genel kurallarla zıtlık yaratmayacak şekilde biçimlendirin ve hiçbir özel kuralın DMOZ'un genel yönergesinin üzerinde olamayacağını aklınızda bulundurun. Kategorilere özel yönergeleri ve sıkça sorulan soruları içeren bir koleksiyon şu adreste bulunabilir: Computers/Internet/Searching/Directories/Open_Directory_Project/Policies_and_Procedures/Editing_Guidelines

Kategori SSS'ları

Bir kategorinin SSS(sıkça sorulan sorular)'ı kullanıcıların soru-cevap formatında bilgi almasını sağlayan etkili bir yöntemdir. SSS'ın kapsadığı sorular kullanıcıya kategorinin amacı ve kapsamı ile ilgili yanıtlar verebilmelidir. İyi bir Kategori Yönergesi yaratmak için yukarıda sunulan öneriler iyi bir SSS için de aynen geçerlidir.

DMOZ personelinin Kategori Yönergelerini ve SSS'ları değiştirme yetkileri bulunmaktadır. Bu yetki genelde DMOZ düzenleme ve başvuru kurallarına aykırı bilgiler sunan belgeleri düzeltmek için kullanılır.