In Partnership with AOL Search

DMOZ

Funcionalitats de les categories

Barres alfabètiques

Només fem servir les barres alfabètiques com a últim recurs per organitzar llocs. En general, els editors les haurien d'utilitzar en comptades ocasions, perquè als usuaris finals no els és fàcil de navegar-hi. Exemples de casos on la barra alfabètica pot ser útil inclouen col·leccions de centenars d'URL o d'enllaços@ que no es poden subcategoritzar amb facilitat, com ara noms d'artistes o d'autors. És convenient que qualsevol editor que vulgui implementar una barra alfabètica consulti amb altres companys editors si aquesta és la millor opció per subcategoritzar.

Per crear una barra alfabètica, tria l'enllaç "Crear una barra alfabètica" a la pàgina d'edició de la categoria. Aquesta eina et guiarà durant el procés de creació de la barra alfabètica i col·locarà els llocs en la lletra adequada.

Ordre de prioritat

Les subcategories i els enllaços@ es poden reagrupar en 2 o 3 grups, que aniran separats per una línia horitzontal.

Ús de l'ordre de prioritat

El reagrupament de categories similars per l'ordre de prioritat haurà de ser lògic i intuïtiu. L'ordre de prioritat es pot fer servir com alternativa a crear una capa addicional de subcategories. Serveix per llistar les categories més populars i amb major freqüència de visites a la part superior de la pantalla. També serveix per diferenciar dos aspectes diferents d'una categoria. Normalment no resultarà útil en una categoria amb poques subcategories, perquè si les subdividim en dos o tres grups no modificarem gaire l'aparença de la categoria. Pensa en l'usuari final quan reordenis les categories, perquè aquesta eina està pensada per ajudar-los a revisar el directori i navegar-hi amb més comoditat.

Com seleccionar l'ordre de prioritat

Si hi ha altres editors que editin en la teva categoria, cal que us poseu d'acord i discutiu sobre l'ordre de prioritat abans d'aplicar-lo.

Per seleccionar l'ordre de prioritat de la categoria, selecciona l'enllaç "Estableix ordre de prioritat de subcategories" a la pàgina d'edició de la categoria. Fes servir els botons de selecció que hi ha al costat dels noms de subcategories per especificar com s'han d'ordenar.

@Enllaços

També anomenats symlinks, els enllaços@ apunten a categories que podrien servir com a subcategories de la categoria actual. Els symlinks es distingeixen per la @ al final del nom de la categoria. Poden haver-hi molts enllaços @ en una sola categoria. Els enllaços@ es barregen amb les subcategories. Una nova subcategoria que duplicaria els continguts d'una categoria ja existent s'haurà de substituir per un enllaç@ cap aquella categoria. Tenir més d'una categoria amb els mateixos continguts significa més feina per als editors i un directori menys útil per als usuaris.

Arts/Performing_Arts/Magicians@ - Aquest enllaç portarà l'usuari a Arts: Performing_Arts: Magic: Magicians. Per tant, la categoria Magicians@ està enllaçada@ a Magic/Magicians i Magic/Magicians està enllaçada@ des de Arts: Performing_Arts.

Com crear enllaços@

Per afegir un enllaç@ en una categoria, vés a la pàgina d'edició d'aquella categoria i selecciona "Afegir enllaç@" al final de la llista de subcategories. Fes servir barres inclinades per separar les categories en la ruta a la categoria que vols enllaçar i reemplaça qualsevol espai en el nom de la categoria amb espais subratllats ("_"). Els enllaços@ a categories on no tens privilegis d'edició pareixeran en negre en la teva pàgina d'edició (perquè no hi pots editar).

Consell d'edició: Pots *copiar* el títol de la categoria així, "Top: Computers: Internet: WWW: Searching the Web: Directories" i després *enganxar-lo* en el camp "Categoria" del formulari. La majoria dels sistemes copiaran el text fent servir la combinació de tecles "Ctrl-c" i ho enganxaran amb la combinació de tecles "Ctrl-v". El programa canvia automàticament els dos punts amb espai en una barra inclinada i els espais en espais subratllats. Així és molt més ràpid i hi ha menys marge d'error. Només caldria treure la paraula "Top:" de l'enllaç, ja que el programa no reconeix la categoria si s'inclou.

Com esborrar enllaços@

El botó "eliminar enllaç" que hi ha a continuació dels enllaços@ en la pàgina d'edició no esborrarà l'enllaç@ necessàriament. Si selecciones aquest botó accidentalment (o si el volies esborrar però després has canviat d'idea), tria el botó "Enrere" del teu navegador. En realitat, tant si selecciones el botó "Confirmar" com "Cancel·lar" en la pàgina de confirmació de l'eliminació, l'enllaç@ s'esborrarà. Si selecciones el botó "Enrere", podràs ignorar la petició d'eliminació.

Categories relacionades

Els enllaços a categories relacionades apunten a categories sobre temes connectats en altres àrees de l'ODP. Només hi hauria d'haver unes poques categories relacionades en cada categoria. Normalment un enllaç recíproc entre dues categories es configurarà com un enllaç@ en una direcció i com una categoria relacionada en l'altra.

Creació de categories relacionades

Per crear un enllaç de categoria relacionada vés a la pàgina d'edició de la categoria, selecciona [Afegir/Eliminar categories relacionades de l'Open Directory] i escriu el nom de les categories.

¿Quan hem de fer servir un enllaç@ i quan hem de fer servir una categoria relacionada?

Nota: Pots demanar enllaços@ i enllaços a categories relacionades a editors meta o editall, si no tens dret d'edició en una categoria on penses que un enllaç@ o un enllaç de categoria relacionada podria resultar útil. Cada categoria principal té una cadena en els fòrums dedicat a aquest tipus de peticions. Normalment aquestes cadenes es titulen "Moure/Reanomenar/Esborrar/Idiomes alterns en categories". No insereixis enllaços@ o enllaços a categories relacionades que portin als teus bookmarks d'editor. Aquests són espais personals i no són pensats perquè el públic els puguin veure.

Descripció i guies de la categoria

A la pàgina d'edició de la categoria, l'apartat "3. Editar la descripció de la categoria" et permet afegir una descripció de la categoria, notes de tramesa per als llocs i pautes específiques per a la categoria.

La secció Text descriptiu de la categoria serveix perquè els editors i cercadors web aprenguin més sobre el tema i l'abast i propòsit de la categoria. Podràs veure la descripció de la categoria seleccionant l'enllaç "Descripció" en la part superior dreta de la pàgina pública de la categoria.

Una bona descripció de categoria:

La secció Notes per a la tramesa de llocs és per als qui suggereixen llocs a la categoria. Aquesta secció es mostrarà quan algú seleccioni l'enllaç "Afegeix un URL" en la pàgina pública de la categoria. Una bona nota de tramesa inclou tots els aspectes d'una bona descripció de la categoria i, a més:

La secció de Pautes de la categoria és només per a editors. Si estàs afegint directrius en aquesta secció, els altres editors de la categoria hi han d'estar d'acord.

La Guia de l'ODP s'aplica a totes les branques i categories del directori. Els editors d'algunes branques de nivell superior de l'ODP han creat el seu conjunt de guies pròpies, que estan destinades a complementar la guia generals del directori. Les guies de categoria proporcionen instruccions per al maneig d'una única nomenclatura i un únic procediment referents a l'àrea temàtica de la categoria. Si us plau, tingues en compte que les guies de categoria mai no han de contradir res del que s'indica en aquesta guia dedició i que cap de les guies de categoria està per damunt de la guia d'edició de l'ODP. Pots trobar un compendi d'enllaços a les guies específiques de categoria i les PMF a Computers: Internet: Searching: Directories: Open_Directory_Project: Policies_and_Procedures: Editing_Guidelines.

Preguntes molt freqüents de la categoria

La secció de preguntes freqüents (PMF-FAQ) d'una categoria és una altra manera de donar informació als usuaris i editors en un format de preguntes i respostes. Una PMF conté informació sobre la categoria i ofereix respostes tant sobre el tema, com sobre el contingut. S'apliquen les mateixes directrius per crear una PMF que per editar la descripció d'una categoria.

La direcció de l'ODP pot modificar les normatives i preguntes freqüents de categories segons el seu parer, en especial aquelles que contradiguin les guies oficials d'edició i de tramesa de llocs.