In Partnership with AOL Search

DMOZ

Criteris de selecció de llocs

A continuació trobaràs les directrius sobre la inclusió dels diferents tipus de llocs. Aquestes guies t'ajudaran a comprovar que les dades afegides a l'ODP són conformes als seus objectius.

Llocs a incloure

L'objectiu de l'ODP és doble: crear el directori més complet i definitiu de la Web i alhora que sigui un recurs de qualitat i amb un contingut que sigui útil per als usuaris. En poques paraules, els editors han de seleccionar molts llocs de qualitat.

Cal tenir amb compte el valor relatiu d'un recurs en comparació amb la informació que forneixen altres recursos disponibles sobre aquell tema en particular. El valor relatiu no es refereix només a la qualitat del lloc, sinó també a la seva capacitat d'oferir informació important i única sobre un tema en concret.

En general, els editors de l'ODP hauran d'introduir llocs que tinguin les característiques següents:

Per a cada lloc, els editors han de tenir amb compte els següents punts:

¿El contingut o la informació del lloc són idèntics a altres llocs?
Un lloc no hauria de reflectir el contingut accessible en altres llocs.
¿L'ODP inclou aquest tipus de llocs?
El lloc no ha de figurar a la llista de llocs que l'ODP no inclou generalment.
¿És complet aquest lloc?

El lloc haurà de tenir funcionals tots els enllaços i que les pàgines tinguin un contingut interessant. Els enllaços no han de dur a pàgines d'error 404 o a subpàgines sense contingut. Si un lloc web és encara en construcció, no és un bon candidat per a l'Open Directory.

Alguns llocs poden contenir enllaços trencats, estar mal dissenyats o tenir altres problemes de qualitat, però tot i així, oferir informació que és impossible o molt difícil de trobar al web. No l'heu de descartar automàticament. Tot i els defectes, el lloc pot ser útil si el seu contingut és rar o únic.

¿Està actualitzat el lloc?
Un lloc que pretén oferir informació d'actualitat hauria d'estar actualitzat. Si no ho està, determineu el valor del lloc com a arxiu o material per a la recerca. En alguns casos un lloc que solia estar actualitzat podrà contenir encara articles, enllaços o altres recursos valuosos. Per exemple, un butlletí sobre antiguitats que no s'ha actualitzat en els darrers dos anys podria contenir encara articles i informació valuosa sobre les valoracions o la compra d'antiguitats. Però d'altra banda, un lloc que pretén oferir informacions d'actualitat i no l'han actualitzat en uns mesos o, fins i tot, en anys, difícilment tindrà cap valor significatiu.
¿És accessible el lloc i es carrega completament?
El lloc s'haurà de carregar en un temps prudencial i estar disponible la major part del temps. Només el disseny no és un motiu per descartar el llistat d'un lloc que, d'altra banda, té un contingut ric. El temps d'accés només pot ser un factor a tenir amb compte si el lloc resulta inaccessible.

Recorda que cap lloc té garantida la seva inclusió a l'Open Directory i que això depèn de la discrecionalitat dels nostres editors. En resum, demanem als editors que siguin íntegres, que vetllin per l'esperit dels objectius generals de l'ODP i que sempre facin ús del seny.

Llocs que generalment no s'han d'incloure

Atès que l'ODP pretén ser complet i inclusiu en essència, sovint és més fàcil parlar dels llocs que no incloem que a la inversa. Aquesta secció indica el tipus de llocs que no incloem al directori.

Esquemes de màrqueting d'afiliats

¿Què vol dir "màrqueting d'afiliats"?

És un repartiment de guanys entre venedors en línia (o comerciants) i publicistes en línia (o comercials), quan la retribució està basada en mesures d'actuació, típicament sota el sistema de venda de productes i serveis, de clics, de registres o qualsevol altre model híbrid. Hi ha quatre tipus bàsics de llocs d'afiliats: enllaços a afiliats, llocs consistents principalment en enllaços a afiliats, llocs de revenedors afiliats (també coneguts com "miralls fraternals") i llocs de representants independents de màrqueting multinivell (MLM).

¿Per què l'ODP no accepta aquests llocs?

No és el model de negoci el que no ens agrada, però dupliquen i copien contingut. Suposem, per exemple, una societat que ofereix uns productes i serveis d'emmagatzematge de dades. Té revenedors exclusius que proporcionen una plataforma per vendre els seus productes i serveis. Mentre els llocs dels revenedors poden ser dissenyats i escrits de manera diferent, el seu contingut i propòsit són idèntics. Afegir llocs amb el mateix contingut o que hi redirigeixen, no és útil.

Guia sobre els diferents tipus específics de llocs afiliats

Enllaços a afiliats
Aquesta és una relació d'afiliació basada en els clics. Els enllaços a afiliats són URL que sovint contenen (però no sempre) un identificatiu de referència o d'afiliació a l'URL, del tipus AffiliateID=19555&ProductID=508. La persona, l'ID de la qual figura en l'enllaç, obté una comissió de qualsevol persona que compri des del lloc a què dirigeix l'enllaç. Els enllaços a afiliats no han de ser mai inclosos al directori.
Llocs consistents principalment en enllaços a afiliats

Són llocs consistents principalment en enllaços a afiliats o aquells llocs que només pretenen dirigir el trànsit d'usuaris cap a un altre lloc, amb l'objectiu d'obtenir comissions per vendes. No aporten contingut únic i no hi ha motiu d'incloure'ls al directori. Tot i així, un lloc que conté enllaços a afiliats, a més d'altres continguts propis (per exemple un lloc d'un fan d'un cantant que conté entrevistes i fotografies, a més d'anuncis i enllaços per comprar els CD del cantant), podria ser acceptat al directori.

Regla general: Observa el contingut del lloc, fent abstracció de tots els llocs d'afiliats. Si la informació restant és original, valuosa i contribueix d'alguna manera en el contingut del tema de la categoria, aquest lloc podria ser un bon candidat per a l'ODP. Per contra, si el contingut restant del lloc és pobre, mínim o copiat d'alguna altra banda, llavors aquest no és pas un bon candidat per a l'ODP.

Llocs de revenedors afiliats (també coneguts com "miralls fraternals")
Els miralls fraternals tenen el mateix contingut bàsic, però amb dissenys diferents. Els miralls fraternals són difícils de localitzar, perquè estan escrits i dissenyats de manera que semblen diferents. Però un examen minuciós del lloc mostrarà que ofereixen exactament el mateix producte o servei que una altra companyia afiliada. Generalment són dissenyats per comerciants com a llocs d'afiliats, de revenedors o generadors d'iniciativa. Per exemple, llocs que venen productes o serveis provistos per una altra companyia i que donen un petit marge de guany en la venda, són miralls afiliats. En general no llistem llocs afiliats tret que l'afiliat tingui força contingut propi de qualitat que els usuaris finals poden trobar realment útil.
Màrqueting multinivell (MLM) i esquemes piramidals

El màrqueting multinivell (MLM) és un sistema de vendes en què els venedors poden percebre comissions de dos tipus: per la venda de béns i serveis als consumidors i per les vendes fetes per altres venedors que han reclutat per al pla.

Pots llistar el domini del lloc de la societat, però no hauràs de llistar els llocs dels representants o distribuïdors individuals. Per exemple, només el lloc principal de Metabolife s'haurà de llistar en la categoria Business: Opportunities: Networking-MLM. Els llocs dels representants de Metabolife no han de ser llistats enlloc del directori. Pot ser que trobis pàgines personals que incloguin informació sobre l'activitat personal d'un programa de MLM. Si l'objectiu del lloc no és promoure productes per a un programa de MLM, llavors podria ser un bon candidat per ser llistat.

Si trobes el lloc d'un representant independent llistat en el directori o el reps a pendents de la categoria que edites, mou-lo a la categoria apropiada, a: Test: Affiliates: Networking-MLM (per exemple, els llocs representants de Metabolife, hauran de ser moguts a Test: Affiliates: Networking-MLM: M: Metabolife: Independent_Representatives).

Llocs sobre "esquemes piramidals," "cartes en cadena" o "jocs de diners" no s'hauran de llistar, perquè vulneren l'U.S. Postal Lottery Statute (18 U.S.C. § 1302). La World Federation of Direct Selling Associations defineix un esquema piramidal com "un esquema en el qual una persona reclutada paga (una quota d'ingrés) per l'oportunitat de percebre beneficis en un futur (diners o privilegis) derivats del fet que aquesta persona reclutada (i d'altres subsegüents) introdueixi participants addicionals a l'esquema i no pas de la venda de productes al consumidor." Si us plau, consulta el lloc web de la WFDSA per a més detalls.

Miralls idèntics

Els miralls idèntics són llocs que tenen el mateix contingut, però que són accessibles a través de diferents URL. Per exemple http://ch.dmoz.org/ és un mirall de /. Hauràs de llistar /, però no pas cap altre.

De vegades els miralls idèntics són creats per alleugerir la càrrega del lloc principal. Intenta determinar quin dels miralls sembla el lloc original i llista només aquest, si encara no ho estava. Després esborra els altres miralls.

No sempre és evident quin és el lloc principal. De vegades l'URL és llistat en el mateix lloc; d'altres és l'URL qui dóna la solució. En alguns casos, el lloc original redirigeix automàticament cap a algun mirall (això passa per alleugerir la càrrega sobre el servidor, com hem dit anteriorment).

La versió original de la base de dades Eyesore es troba a http://quimby.gnus.org/eyesore.html, i la pàgina d'inici enllaça amb els miralls http://www.evo.org/eyesore.html, http://www.maths.monash.edu.au/people/rjh/music/eyesore/eyesore.html i http://www.dns.net/eyesore/
Si us plau, revisa Spotting Mirrors, Affiliates, and Similar Sites (en anglès) (Detectant miralls, afiliats i llocs similars) -- És de 'lectura obligada' per a tots els editors, particularment aquells que editen en categories que contenen majoritàriament llocs comercials. Ofereix consells importants per detectar i tractar els miralls i els llocs afiliats.

Redireccions i URL "emmascarats"

Un URL de redirecció apunta cap a una pàgina que redirigeix el vostre navegador cap a un URL completament diferent. Una redirecció automàtica redirigirà immediatament el teu navegador tant si fas clic sobre l'URL com si escrius l'adreça en la barra d'adreces del navegador. Pots trobar sovint pàgines de redirecció. Les pàgines de redirecció són col·locades de vegades quan el lloc web es trasllada a un nou URL. En el directori no hem de llistar mai redireccions automàtiques ni enllaços a pàgines de redirecció.

Si es fa servir un URL d'emmascarament la pàgina final es mostrarà en un marc que ocupi tota la finestra, de manera que l'URL que redirigeix es manté en la barra d'adreces del navegador i la pàgina real no hi apareix. Els URL emmascarats també s'anomenen "vanity URL". Alguns dels més coneguts són: come.to, welcome.to, go.to, surf.to, listen.to, fly.to, move.to, jump.to, run.to i talk.to. Alguns exemples que podem trobar a World/Català: lapagina.de, mipagina.de, pagina-web.de, cjb.net o es.vg, entre d'altres.

Aneu a http://www.atzeneta.tk . Fes clic amb el botó dret en qualsevol enllaç o marc i obre-ho en una nova finestra. L'URL que se'ns mostra és diferent. El veritable URL que està sent emmascarat és http://personales.ya.com/aleixbm/atzeneta/

Els URL emmascarats del tipus "*.to" i "*.tk" hauran de ser revisats amb molta cura. No afegeixis URL emmascarats, has de llistar el veritable URL.

Per trobar més informació sobre l'emmascarament d'URL, consulta la cadena del fòrum (només per a editors) que explica perquè no és convenient llistar llocs emmascarats.

Llocs il·legals

No s'han de llistar en el directori llocs amb contingut il·legal, en particular aquells que primordialment pretenen fer disponible o distribuir materials il·legals. Són il·legals a la majoria de jurisdiccions llocs sobre pornografia infantil, materials que infringeixen els drets de propietat intel·lectual, els que defensen, animen o sostenen la comissió d'activitats il·legals (com ara el frau o la violència) en determinats casos específics i també materials difamatoris. En general, les informacions sobre fets o explicatives, NO són conductes il·legals, si el seu objectiu immediat no és la comissió immediata d'un crim en una situació específica.

Un lloc en contra de l'avortament que ofereixi la llista del nom de metges avortistes pot ser adequat, però un lloc en contra de l'avortament que ofereix una llista amb els noms i les adreces dels metges avortistes en un context d'amenaça implícita contra ells, no hauria de ser llistat (per exemple, que oferís informació precisa sobre horaris i trajectes per anar a la feina, números de telèfon particulars o el nom dels fills i la dona).

Altres nacions fora dels Estats Units poden pretendre estendre la seva jurisdicció als llocs webs accessibles pels usuaris del seu país. Aquestes reivindicacions jurisdiccionals es poden estendre a llocs que, com l'ODP, només llisten i descriuen altres llocs. En conseqüència, els editors han d'acatar les lleis de les seves pròpies jurisdiccions sobre el fet de llistar determinats llocs web. Si el fet de llistar un lloc específic d'un lloc en la seva jurisdicció pogués considerar-se il·legal, no l'heu de llistar, però l'haureu de deixar en pendents perquè algú altre el revisi.

Segons aquesta guia d'edició, els editors no han de fer servir termes com a noms de subcategories que suggereixin de manera errònia que aquestes contenen enllaços de llocs amb contingut il·legal (per exemple, "Warez" o "Bootlegs") o que promouen activitats il·legals. De la mateixa manera, les descripcions a l'ODP no han de suggerir que un lloc llistat ajuda a la comissió d'actes il·legals o a obtenir materials il·legals (per exemple, programes o musica pirates), de la mateixa manera que algunes descripcions que podrien suggerir erròniament la voluntat d'algun editor de promoure la comissió d'aquests actes o la distribució dels esmentats materials.

La valoració de la il·legalitat potencial d'un lloc concret normalment és difícil de determinar i requereix una revisió individual cas per cas, sobretot en els casos de violació del copyright i del dret de marques enregistrades. No demanem que els editors siguin experts juristes o la policia d'Internet. Han de consultar amb l'staff de l'ODP qualsevol aspecte legal. L'staff de l'ODP es reserva el dret d'esborrar o modificar llocs llistats de manera discrecional.

Llistat de llocs que inclouen resultats de cerques

Els llocs llistats han de dur l'usuari a una pàgina concreta. És incorrecte crear un conjunt de resultats de cerques i llistar aquest conjunt com si fos un lloc. Les entrades no han de ser el resultat d'una cerca provinent d'altres directoris, de dmoz.org o de motors de cerques genèriques. En alguns casos excepcionals, es poden llistar llocs constituïts del resultat d'una cerca que provingui d'una font especialitzada, però no és recomanable. En cap cas s'han de llistar els resultats de les cerques a dmoz.org.

Llistats de productes

S'ha d'evitar llistar llocs dedicats a la venda i distribució d'un sol producte si són llocs afiliats o el lloc només és un distribuïdor per a un fabricant ja llistat al directori. La funció de l'ODP no és reproduir les entrades individuals d'un catàleg de venda en línia. Tot i així, els llocs sobre un producte són generalment acceptables si ofereixen informació substancial, consells, recomanacions o o informació d'ús per als consumidors.

Notes internes llistades com a llocs

Entre els llocs llistats no pot haver-hi notes o missatges (oficials o personals) adreçats als editors o a les persones que proposen llocs. Encara que siguin ben intencionats, aquests missatges són compilats en l'RDF de l'ODP, que és usat per diverses companyies de cerques. Així, aquests missatges perden el seu significat i context i només creen confusió en els usuaris.

Exemple de nota que cal evitar:
AVÍS SOBRE LA CATEGORIA - Si us plau, no proposeu llocs en aquesta categoria.