In Partnership with AOL Search

DMOZ

Correu no desitjat (spam)

Es parla de correu no desitjat (o spam) quan algú tramet pàgines idèntiques moltes vegades a la mateixa categoria o quan un mateix lloc és tramès a moltes categories inapropiades. També es considera correu no desitjat el que contravé d'alguna manera les nostres pautes de tramesa o pertorba el funcionament normal de l'ODP. Un dels trucs que fan servir alguns llocs per aconseguir múltiples llistats en el directori és proposar el seu lloc (o versions semblants del lloc o, fins i tot, subseccions del mateix lloc -«Enllaços profunds») amb diferents noms de domini. Per exemple, la companyia Wonder Steak pot proposar alhora www.wondersteaks.com i un URL diferent, www.steaksareus.com, que porten ambdós a la mateixa pàgina. El nostre objectiu és aconseguir que l'Open Directory tingui el mínim correu no desitjat possible i és imprescindible que els editors estiguin previnguts per combatre'l.

Els llocs que regularment i sistemàticament utilitzen tàctiques de tramesa de correu no desitjat tindran bloquejada la tramesa de llocs i tots els seus llocs podrien fins i tot ser retirats del directori. Els llocs afiliats amb els que practiquen el correu no desitjat també poden ser retirats del directori o tenir bloquejada l'opció e proposar nous llocs. Si detectes un anunciant que repetidament fa submissions abusives en la categoria que edites, li pots escriure per explicar-li les nostres pautes. També el pots remetre a les nostres pautes sobre la tramesa de llocs per aclarir qualsevol confusió. Si decideixes escriure l'anunciant, fes servir missatges polits i cortesos. Els insults i el llenguatge vulgar no són apropiats per als correus adreçats als anunciants, i tampoc les amenaces. També has d'expressar clarament en els correus enviats que no ets un representant de la direcció (staff) de DMOZ. Si et sents incòmode amb el fet d'escriure als usuaris que detectis que fan trameses de correu no desitjat, fes arribar un missatge a DMOZ.staff@teamaol.com amb l'assumpte - "ODP Spam" - i la direcció de l'ODP se'n farà càrrec.

En alguns casos es llistaran enllaços profunds (deeplinks). En aquest cas l'enllaç profund haurà de tenir un contingut molt útil per a la categoria en qüestió o tenir un caràcter particularment únic. Els enllaços profunds han de ser l'excepció i no pas la regla.