In Partnership with AOL Search

DMOZ

Regles d'estil relatives a l'edició

L'objectiu d'aquestes pautes és aconsellar els editors pel que fa a criteri editorial i presa de decisions. L'usuari final sempre s'ha de poder fer una idea de la rellevància d'un lloc sense haver-lo de visitar. Per això les anotacions del directori (és a dir els títols i les descripcions) han de descriure objectivament tant el tema d'un lloc com el seu contingut. Els objectius principals d'aquesta guia d'estil són

Caldrà que us adapteu als diversos estils personals i evitar adoptar una actitud integrista d'aquestes pautes que us facin ser massa crític i meticulós amb els formats dels URL, els títols i les descripcions. Els editors hauran de tenir amb compte que, encara que és important la qualitat de les descripcions, encara ho és més la qualitat intrínseca del lloc per ell mateix, per a la qualitat i utilitat del directori.

Com escollir l'URL correcte

Consulta exemples d'URL (aviat)
Mira també aquesta guia relacionada: Redireccions i URL "emmascarats"

Títols

El títol ha d'identificar el lloc, però no descriure'l. Haurà de ser, alhora, informatiu i concís.

Els bons títols...

Mira diferents exemples de títols

Descripcions

La descripció dóna informació específica sobre el contingut i/o el tema del lloc. haurà de ser informativa i concisa, generalment de no més de dues línies. La fórmula bàsica d'una bona descripció és "Descripció = Tema + Contingut".

En alguns casos, el contingut de tots els llocs de la categoria serà el mateix. per exemple, els llocs sobre negocis o organitzacions poden contenir una informació semblant, com ara una pàgina "sobre", una secció de "productes i serveis", etc. En aquests casos, és correcte descriure només el que fa la companyia, remarcant els seus productes, serveis i especialitats (o sigui, el tema).

Les bones descripcions:

 1. Són concises, informatives i objectives, de manera que permeten que l'usuari final sàpiga què trobarà quan visiti aquell lloc.
  • Posen en relleu els temes i els continguts del lloc, de manera que permeten que l'usuari en determini correctament la pertinença.
  • Inclouen els termes pertinents i específics que permetran que l'usuari final en pugui determinar fàcilment la pertinença com a resultat de la seva cerca.
 2. Fan servir una estructura de frase o de proposició lògica i una puntuació i un ús de majúscules correcte que facilitarà a l'usuari una lectura més còmoda de les entrades del directori.
  • Comencen amb majúscula i acaben amb punt final.
  • Fan servir els pronoms personals en tercera persona.
  • Són verificats amb ajuda del corrector ortogràfic.
  • Eviten l'ús d'acrònims o d'abreviacions que no siguin d'ús comú i comprensibles per la majoria dels usuaris potencials de la categoria.
 3. No tenen l'aire d'anuncis o d'eslògans en línia i eviten ni ofereixen opinions o respostes crítiques. L'ODP no fa publicitat dels llocs web ni n'ofereix crítiques.
  • Eviten els superlatius com ara "el millor", "el més gran", "el menys car".
  • No fan servir signes de puntuació emfàtics ("!!!" per exemple), mots sencers en majúscules, ampersands ("&") o punts suspensius ("...").
  • No contenen opinions personals sobre algun dels aspectes del lloc web.
 4. No repeteixen innecessàriament mots-clau o altres informacions supèrflues.
  • No repeteixen íntegrament el títol del lloc.
  • No repeteixen amb excés les diferents seccions del camí de categories, mots-clau, frases o adjectius.
  • No contenen dates específiques, preus o nombres o altres informacions que poden variar amb el temps.
  • No contenen frases o proposicions sobreutilitzades, com les que comencen amb "Aquest lloc és...", "Aquest lloc conté..." o les que acaben amb "etc." o "i més".
  • No inclouen adreces de correu postal o electrònic, indicacions sobre sortides pròximes d'autovies o autopistes, números de telèfon o fax, instruccions per fer usar contestadors, horaris de feina, preus o altres URL.
 5. No fan referència a continguts obtinguts il·legalment, per exemple, versions pirates de programes i de música.
 6. Poden contenir algunes citacions del lloc (com ara un breu extracte de la pàgina "Sobre" o d'apartats d'informacions similars) si és difícil fer-ne una versió comentada.

Camp de notes de l'ODP

Aquest camp permet que un editor pugui transmetre informació pertinent sobre un determinat lloc web als altres editors.

Alguns exemples de comentaris apropiats per aquest camp:

Quan afegeixis, esborris o moguis llocs o canviïs l'URL d'un lloc llistat, les notes automàtiques documentaran aquesta acció. De totes maneres, hauries d'especificar un motiu perquè les vostres accions siguin clares per a la resta d'editors que puguin editar aquell lloc. Cal justificar sempre l'esborrat d'un lloc.

S'han creat bookmarklets per automatitzar la creació de tipus comuns de notes d'editors (en anglès).

Camp d'ordenació per data

Aquest camp pot ser utilitzat per a les dates de publicacions periòdiques, com ara articles o revistes o també per a esdeveniments limitats en el temps, com ara conferències o congressos. Els llocs llistats amb una data s'ordenen per aquest camp i no pas alfabèticament. Es troben llistats al final de la pàgina, a continuació dels llocs que no contenen una data. Els llocs amb una data llistada no poden ser recomanats com a molt interessants.

La data de la darrera revisió de llocs que són actualitzats regularment no s'haurà de reflectir en aquest camp, atès que són susceptibles de canvis.

Aquest camp tampoc ha de servir per introduir la data de la darrera edició del lloc ni tampoc per modificar l'ordre amb què aquests llocs són mostrats dins la categoria.

Llocs marcats com a "molt recomanables" (Cool)

Un lloc que sobresurt respecte dels altres per la seva qualitat pot ser recomanat com a molt interessant ("cool"). Un lloc "molt interessant" hauria de ser el més complet i el que tingui un contingut més ric i ampli sobre aquell tema. El lloc també haurà d'estar ben concebut (el públic ha de poder accedir al seu contingut) i tenir una navegació intuïtiva (els enllaços hauran de funcionar i ser fàcils de trobar). Realment, atès que el lloc molt interessant és el millor de la categoria, només n'hi hauria d'haver un. Tanmateix, en alguns casos, pot ser apropiat que hi hagi dos llocs molt interessants.

Els editors no hauran de marcar com a molt interessants els seus propis llocs o aquells amb què estiguin afiliats, siguin afiliacions professionals o personals. Fer-ho és anar contra les pautes de l'ODP de proveir recursos objectius i justos als usuaris finals. També és anar contra les pautes del directori demanar que un altre editor marqui com a molt recomanat un lloc amb el qual estiguem afiliats. El mal ús de la marca de llocs molt interessants pot tenir com a conseqüència la revocació dels privilegis d'edició. Si us plau, consulta la secció sobre Conflictes d'interessos per a més explicacions.

Nota: Si us plau, fes servir la marca de molt interessant (cool) en lloc de crear categories del tipus "Seleccions de l'editor".

Més informació sobre els llocs amb la marca de molt interessants.