In Partnership with AOL Search

DMOZ

Subcategories

Introducció

Els sistemes de categories jeràrquiques com l'ODP són coneguts tradicionalment com sistemes de classificació. Taxonomia i ontologia són també dos termes utilitzats per descriure la tasca d'organitzar categories. El desenvolupament d'una estructura de categories respon a l'objectiu de crear un sistema que permeti els usuaris trobar fàcilment allò que cerquen.

L'ODP segueix un procediment de revisió conjunta, de manera que cap editor és propietari de la seva categoria. Encara que només consti un editor al peu d'una categoria, hi haurà altres editors que hi podran editar i afegir llocs. Aquest és el cas dels editors de categories superiors, editalls, metaeditors i l'staff.

L'experiència a ensenyat als editors que la comunicació (per exemple a través del correu electrònic o proposant determinats canvis de categories en el fòrum d'editors apropiat) és essencial per al bon desenvolupament del procés d'edició. Quan facis canvis en la teva categoria, per exemple quan creïs subcategories o quan moguis llocs d'una categoria a una altra, hauràs de comunicar aquests canvis a altres editors abans de fer-los efectius. Encara que siguis l'únic editor d'una categoria, hauràs de comunicar aquests canvis als editors de les categories superiors.

Creació de subcategories

Com a regla general, és útil crear subcategories quan el nombre d'enllaços supera els 20, perquè crear subcategories quan hi ha menys de 20 enllaços dificultarà que l'usuari trobi la informació desitjada. Quan una categoria té més de 20 enllaços, els editors hi podran detectar fàcilment grups d'enllaços que podran ser classificats en subcategories.

Si edites fora de la branca regional, hauràs de subcategoritzar i organitzar els llocs d'acord amb el tema sempre que això sigui possible. Quan hagis esgotat totes les possibilitats de classificació per tema, et podràs plantejar la possibilitat d'organitzar-los per àrea geogràfica o amb una barra alfabètica, segons sigui més convenient. La classificació dels llocs amb la barra alfabètica haurà de ser el darrer recurs a utilitzar.

Alternativament, també pots decidir de deixar tots els llocs en una mateixa categoria. Per exemple, la categoria Business: Transportation_and_Logistics: Trucking: Truck_Sales: Used conté més de 50 enllaços a llocs que venen camionetes de segona mà. És difícil fer subdivisions temàtiques en aquesta categoria a partir del tipus de producte, perquè tots els llocs semblen oferir els mateixos productes i serveis.

Més informació sobre com construir la taxonomia de la teva categoria (en anglès).

Si constes com editor d'una categoria, automàticament pots editar també en qualssevol subcategories o sub-subcategories que en depenguin, com a editor superior. No cal que et nomenis editor de les subcategories que creïs. Ans al contrari, es recomana de no fer-ho, tret que hi tinguis un interès molt especial, que hi esperis dedicar molt de temps i atenció o si hi ha plantejada una reorganització que comporti el moviment de la subcategoria en qüestió en alguna altra branca del directori i vulguis continuar tenint-hi privilegis d'edició un cop moguda. El fet de deixar petites categories sense editor assignat serveix per atraure possibles nous editors que vulguin incorporar-se a l'ODP i que els editors actuals puguin saltar cap a noves àrees. En casos extrems, es pot demanar a alguns editors que renunciïn a llistes de categories excessives, a les quals hi tenen igualment accés des d'un nivell superior.

Tria del nom de les subcategories

Encara que de moment l'ODP no fa servir un tesaure (llista predeterminada de noms) per assignar els noms de les subcategories, suggereix que es faci servir la llista de Termes preferits sempre que això sigui possible. de totes maneres, les pautes següents us poden ser útils per assignar noms que garanteixin una consistència en tot l'ODP i evitin la duplicació de categories.

Per a editors de la branca Regional: Els editors de la branca Regional han desenvolupat una llista pròpia que recomana el tema de les subcategories que s'han de fer servir en les localitzacions geogràfiques de la branca regional. Si us plau, llegeix la Guia per a l'editor de Regional per a més informació.

Categories duplicades i relacionades

Un editor eficaç utilitzarà el cercador o navegarà a través de la branca on edita o en d'altres fora de l'àmbit de la categoria superior on edita per trobar possibles categories duplicades. D'entre les preguntes que els editors han trobat útils plantejar-se, hi ha: ¿És multidisciplinar la meva categoria i, en aquest cas, en quines altres àrees es podrien classificar recursos relacionats amb la meva categoria? ¿Si existeix alguna subcategoria en una altra àrea de l'ODP que sigui similar a la meva, hi hauré d'afegir un enllaç de categoria relacionada? ¿Hi hauria d'afegir un @enllaç (Vegeu també @Enllaços)?

Noms de subcategories per tema o per forma

Característiques de noms útils de subcategoria

Els noms útils de subcategoria

Directoris i recursos

Moltes categories de l'ODP s'han creat per a llistar-hi llocs que són directoris o que contenen recursos sobre un tema en particular. De vegades ambdós termes, recursos i directoris, són usats de manera indistinta; però s'haurien de fer servir per classificar dos tipus de llocs que són molt diferents. A continuació us mostrem com defineix l'ODP el contingut de les categories de Directoris i Recursos.

Directoris

Es fa servir per classificar llocs que contenen llistes alfabètiques i classificades de recursos que cobreixen una determinada àrea temàtica.

Recursos

Es fa servir per classificar llocs que tenen l'objectiu de fornir una visió exhaustiva d'una determinada àrea temàtica. Els llocs típics de recursos inclouen informació general sobre un tema i faciliten directoris, preguntes molt freqüents, xats i fòrums, publicacions, etc. La majoria de llocs de recursos s'hauran de llistar en la categoria temàtica principal. Si la categoria principal creix molt, els llocs es podran col·locar en una subcategoria que es digui Recursos.

http://www.siba.fi/Kulttuuripalvelut/music.html
http://www.workspace-resources.com/wr0000.htm
http://www.golf.com/

Subcategories regionals

La branca Regional de l'ODP és el lloc on es llisten els llocs que s'enfoquen cap a una determinada regió geogràfica. En general, les branques temàtiques de l'ODP contenen llocs que no apunten cap un focus geogràfic determinat o llocs que són d'interès general. Si t'interessa crear un directori de recursos regionals i locals, llavors hauràs de considerar ser editor de la branca Regional. Un recurs local és aquell que només cobreix una àrea limitada, normalment dins un país, una comarca o una altra àrea administrativa(per exemple, un municipi, una àrea metropolitana, un comtat o una regió). Els editors poden crear subcategories regionals quan no es pot crear cap altre tipus d'organització. Si us plau llegeix PMF - Com crear i mantenir subcategories regionals en les categories temàtiques (en anglès) per a instruccions més detallades.