In Partnership with AOL Search

DMOZ

Comptes d'editor

Un compte d'editor, una persona

Els comptes d'editor ODP només poden ser utilitzats per la persona que en demana la creació. Els comptes no hauran de ser compartits amb familiars, companys de feina, ni amics; anima'ls que demanin el seu propi compte. La descoberta de comptes compartits per diverses persones pot comportar que siguin suprimits.

Només s'autoritza un compte d'editor ODP per persona. Els antics editors, als quals els ha caducat el compte d'editor per inactivitat, per una suspensió o que hi havien renunciat, han d'emplenar el formulari de reactivació de compte. Els antics editors que ingressin novament a l'ODP amb un compte nou, o aquelles persones que disposin de diversos comptes, poden ser retornats a la seva antiga identitat (el seu antic pseudònim), limitats a un sol compte o ser completament suspesos. Aquesta decisió és discrecional dels metaeditors o de la direcció de l'ODP (staff).

Per raons tècniques , per preservar els registres d'edició i per conservar els rastres en casos d'investigació, no som en disposició de canviar la identitat (pseudònim) de ningú que ja hagi obert un compte.

Comptes caducats i reactivació

El teu compte d'editor seguirà actiu mentre facis almenys una edició (modificació) cada quatre mesos. Els comptes caduquen si no es fa cap modificació durant quatre mesos, encara que et connectis durant aquest temps. Pots demanar la reactivació del compte emplenant el formulari de reactivació de comptes. Si la teva contribució com a editor ha estat bona, el teu compte serà probablement reactivat. Si el teu compte ha estat suspès o heu rebut advertiments per la mala qualitat de les edicions o per practicar l'abús, és possible que el teu compte no sigui reactivat. En tot cas, la restitució dels privilegis d'edició (totals o parcials) és una decisió discrecional, i podem optar a no restituir un compte caducat pels motius que sigui. Els editors han de contactar, ja sigui amb la direcció de l'ODP, ja sigui amb algun metaeditor, si tenen qualsevol dubte sobre la reactivació de comptes.

Com renunciar al teu compte d'editor

Si decideixes marxar, tant pots deixar que el teu compte expiri, com suprimir-lo tu mateix. Per suprimir tu mateix el compte d'editor, clica en l'enllaç "Renúncia a ser l'editor d'una categoria" que hi ha en el teu menú d'edició. Desactiva la casella que hi ha al costat del camp "Editor", vés al peu de la pantalla, indica els motius de la renúncia i després clica el botó "Envia". No cal que renunciïs una a una de totes les categories que tens assignades, perquè això ho fa el programa quan desactives la casella "Editor". El sistema us en demanarà confirmació. Després d'haver renunciat, només podreu demanar que es reinstauri el vostre compte fent servir el formulari de reactivació de compte.

Suspensió de comptes d'editor

A més d'altres casos vistos en altres apartats d'aquestes pautes, podem suspendre editors o revocar-los totalment o parcialment els seus privilegis d'edició de manera discrecional i pel motiu que sigui. . Entre d'altres, els motius poden ser:

Els comptes d'editor poden ser revocats pels metaeditors, després d'una discussió detallada, una avaluació i l'obtenció d'un consens. La direcció de l'ODP revisa totes les decisions de revocació de comptes que prenen els metaeditors. Els metaeditors i la direcció de l'ODP poden revocar els privilegis d'un editor per accedir a una o més categories o limitar els privilegis d'un editor de manera discrecional. També poden expulsar un editor. Els editors poden adreçar un missatge a la direcció de l'ODP sobre aquestes decisions.

Guies relacionades: